Generieke Module Vaktherapie

De Generieke Module Vaktherapie is een feit en moet nu in de praktijk van waarde worden. Elke vereniging heeft een disciplinevertegenwoordiger geleverd, die twee taken heeft: de implementatie van de GMVT in de praktijk begeleiden en de profilering op disciplineniveau onderbouwen. Dat laatste is nodig voor het onderhoudsplan van de GMVT. Tineke de Graaff is disciplinevertegenwoordiger vanuit de NVBT. Zij heeft een informatiepakket (plus leeswijzer) gemaakt, dat bij de documenten hieronder te vinden is. Te zijner tijd zal het aan de leden worden toegezonden. Op deze pagina zullen wij ontwikkelingen met jullie delen. 

"Met de Generieke module Vaktherapie komt niet alleen informatie beschikbaar voor cliënten en hun naasten, maar ook voor zorgprofessionals en inkopers van vaktherapie.
Met deze module kunnen we onduidelijkheden die leven rond vaktherapie ophelderen. Vaak is bijvoorbeeld niet duidelijk welke interventies er precies onder vaktherapie vallen en bij welke stoornis of klacht deze worden toegepast. Ook is vaak onduidelijk wat de te verwachten resultaten zijn en wat de vergoedingsmogelijkheden zijn.
Alle informatie over vaktherapie komt voor iedereen beschikbaar met deze Generieke Module Vaktherapie. Daarnaast is de Generieke Module Vaktherapie een belangrijke bouwsteen die kan worden ingevoerd in diverse zorgstandaarden voor psychische stoornissen." (Bron: fvb.vaktherapie.nl)

Documenten

Generieke module Vaktherapie
Samenvatingskaart Generieke module Vaktherapie

Leeswijzer informatiepakket Generieke module Vaktherapie
Informatiepakket Generieke module Vaktherapie