28 september 2019

Regiobijeenkomst Brabant & Zeeland

Regiobijeenkomst Brabant & Zeeland
28 september 2019

17e Regiobijeenkomst Brabant & Zeeland

Generieke module en Trans-diagnostische factoren: wat kunnen we ermee?

Cliënten, zorgverzekeraars en andere behandeldisciplines hebben behoefte aan inzicht in hoe een vaktherapeut werkt. Hiervoor is onder andere de kwaliteitsstandaard Generieke module Vaktherapie ontwikkeld. Het is een belangrijke bouwsteen die kan worden ingevoerd in diverse zorgstandaarden voor psychische stoornissen. In de Generieke module Vaktherapie zijn de trans-diagnostische factoren geïntroduceerd. Met deze trans-diagnostische factoren kunnen Vaktherapeuten van verschillende disciplines één taal spreken.

Tineke de Graaff en Laura Zwinkels geven tijdens de 17e Regio-bijeenkomst Brabant & Zeeland een presentatie over de Generieke Module Vaktherapie, de achtergronden ervan en ze presenteren de trans-diagnostische factoren.
Hierna zullen we met elkaar in gesprek gaan om ons te verdiepen en de mogelijkheden voor ons vakgebied onderzoeken.
Voor meer informatie over de trans- diagnostische factoren zie deze link naar de website van de FVB.

Agenda
09:45 Inloop
10:15 Welkom en NVBT-zaken
10.30 Generieke Module
12.00 – 12:45 Lunch
12:45 Verdieping mogelijkheden Vaktherapie Beeldend
14.00 Pauze
14.15 Terugkoppeling
15.30 Afsluiting

Kosten
Deelnamekosten voor de hele dag zijn €28,50 inclusief koffie/thee en uitgebreid lunchbuffet.
Gelieve gepast te betalen, er is geen mogelijkheid om te pinnen!

Aantal deelnemers: maximaal 25

Locatie
Grand Café Aquarant
Vijfkamplaan 12
5624EB Eindhoven

Accreditatie Er is accreditatie van 4 punten aangevraagd bij het Register Vaktherapie.

Aanmelden
Je kan je aanmelden bij de regiocoördinatoren Corry Nuyen en Ingeborg van de Donk door een mail te sturen naar:
Nvbt.rg.brabantzeeland@vaktherapie.nl
Ben je onverwacht verhinderd of kan je het niet vinden?
Dan kan je Ingeborg bellen op: 06-36011958 of Corry op: 06 8137 6209.
Kijk voor meer informatie op de website van de NVBT
www.vaktherapiebeeldend.com