7 maart 2020

Cursus over de betekenis van kindertekeningen 7 maart, 21 maart en 4 april

3-DAAGSE CURSUS (van 12.00 tot 17.00 uur) accreditatie Register Vaktherapie  24 punten,   SKJ  14.50 punten NFG-registerleden 5 dagdelen of NFG-registerleden 10 punten. 
 
Plaats: Nuenen (bij Eindhoven) in de Praktijk voor Creatieve Therapie Op Zolder Molvense Erven 182, 5672 HR Nuenen (+31629510880) Kosten: € 320,--  handout, materiaalgebruik, koffie, thee, fris, certificaat en accreditatie. Verplichte literatuur (bij voorkeur van tevoren lezen) : Kinderen geven tekens. Theresa Foks-Appelman, vanaf 4e druk. Eburon Delft Een onderdeel van de cursus is een huiswerkopdracht voor een onderzoek naar de betekenis van een  specifiek symbool (minimaal 4, maximaal 10 A4 pag. 12p Times,. 1,5 regelafstand).  
 
2020 Zaterdag 7 maart 2020 van 12.00 tot 17.00 uur Zaterdag 21 maart 2020  van 12.00 tot 17.00 uur Zaterdag 4 april 2020 van  12.00 tot 17.00 uur 
 
Aanmelden : email : theresa.foks@gmail.com    met vermelding van naam: adres, telefoon, beroep en naam en datum van de workshop 
 
Doelgroep:  Minimaal HBO- niveau opgeleide hulpverleners die werken met kinderen, psychologen, orthopedagogen, speltherapeuten, kindertherapeuten, leerkrachten,  studenten vak therapie, vaktherapeuten. 
 
Leerdoelen: 1. Leren kijken naar kindertekeningen en de betekenis begrijpen in de context van de psychologische ontwikkeling en de persoonlijke omstandigheden van het kind 2. Het leren herkennen van specifieke  en symbolische betekenissen in kindertekeningen 3. Het leren herkennen van signalen in een tekening die wijzen op een trauma of een ontwikkelingsachterstand Na afloop hebben de deelnemers meer zicht op de psychologische en emotionele betekenis van kindertekeningen van 2 tot 14 jaar. Tijdens de lesdagen wordt de theorie in overeenstemming gebracht met praktijkervaringen. Oefeningen in observeren en interpreteren van tekeningen.  Het is ook mogelijk om meegebrachte tekeningen te bespreken. 
 
Verplichte literatuur: Kinderen geven tekens  De betekenis van kindertekeningen en kinderspel vanuit het perspectief van de analytische theorie. Theresa FoksAppelman.  Uitgeverij Eburon Delft (4e druk of eerde 


 www.kindertherapie-foks 

Website

http://www.kindertherapie-foks.com/cursus-kindertekeningen