23 april 2020 10:30 - 17:00

Workshop over de therapeutische betekenis van kinderspel

Symboliek en archetypen. De draken, helden, monsters, prinsessen en de gouden bal. (1 dag  van 10.30  tot 17.00 )  
 
2020 Donderdag 23 april 2020 
 
accreditatie Register Vaktherapeutische Beroepen  (wordt aangevraagd)   
 
Plaats: Nuenen. Praktijk voor Creatieve Therapie Op Zolder Molvense Erven 182, 5672 HR Nuenen Kosten    €  195,-- incl. handouts , observatieformulieren, certificaat en acceditatie. Koffie,thee en vegetarische soep (Neem je eigen lunch wel mee). 
 
Aanmelden per email : theresa.fok@gmail.com met vermelding van naam, telefoon, beroep en datum van de workshop. 
 
Doelgroep: Minimaal HBO- niveau opgeleide hulpverleners die werken met kinderen, psychologen, orthopedagogen, speltherapeuten, kindertherapeuten, studenten creatieve therapie, vaktherapeuten ieder medium. Minimaal 6 , maximaal 8 deelnemers 
 
Onderwerpen De spelontwikkeling van kinderen van 2 tot 14 jaar. Herkenning van de manier van spelen en de betekenis van spel in de context van de ontwikkelingspsychologische fase waarin het kind zich bevindt. De diepere en symbolische betekenis van spelen in de ruimste zin van het woord: toneelspelen, rituelen, dansen, muziek, tekenen, bouwen. Het belang van het spel met betrekking tot de cognitieve ontwikkeling, welzijn gevoelens en zelfvertrouwen van het kind. 
 
Aandachtspunten:   agressie in spel, gevaarlijk spel, pesten, oorlogsspel, computergames 
 
Leerdoelen: - herkennen van spelsituaties en de betekenis daarvan met betrekking tot het ontwikkelingsproces van het kind - de diepere betekenis van spel begrijpen en van daaruit spelopdrachten aanbieden bij speciale problematiek. - spel als interventie hanteren in een therapeutisch proces - met ouders, opvoeders en hulpverleners kunnen communiceren over de betekenis van het spel van het kind. -Het geven van adviezen aan ouders, school, ouders, hulpverleners op het gebied van spel en het spelen met videogames en computerspel 
 2 
- Laatste onderzoeken naar de betekenis positieve en negatieve gevolgen van computerspel en videogames - Gevaarlijk spel, pesten en verslaving herkennen en indien nodig adviseren of behandelen. 
 
Aanbevolen literatuur: (op locatie aanwezig en in te zien.) "Kinderen geven tekens. De betekenis van kindertekeningen en kinderspel vanuit het perspectief van de analytische theorie. " door Theresa FoksAppelman.Uitgeverij Eburon, Delft (vanaf 4e druk). Creative Interventions with Traumatized Children. ed. Cathy Malchiodi, The Guilford Press, London. Breaking the Silence. Cathy Malchiodi Moral Combat. Why the war on violent games is wrong (2017) .Ferguson & Makey

Website

http://www.kindertherapie-foks.com/workshop-betekenis-spel.html