6 november 2020 19:30 - 21:00

Algemene Ledenvergadering NVBT

Algemene Ledenvergadering NVBT

- Meerjarenbeleidsplan

- Activiteitenplan 2021

- Begroting 2021

- Contributieverhoging

- Huishoudelijk reglement