5 november 2021 10:45 - 12:00

Algemene Leden Vergadering NVBT

Vrijdag 5 november 2021
10.45-12.00 (Let op! Eerder dan aangekondigd) 
Klasse Theater, Tilburg

Beste,

Graag nodigen we jou uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) die tijdens ons symposium Schuif aan! plaatsvindt.  
 
Twee weken vooraf krijg je de agenda en te bespreken stukken ter voorbereiding toegestuurd. Schrijf al je vragen en/of opmerkingen op zodat je die tijdens de ALV kan stellen. We horen graag jouw mening! 

Tijdens de ALV komen er verschillende onderwerpen aan bod, de belangrijkste zijn: 

- Bestuurswisselingen 
- Activiteitenplan 2022 
- Begroting en toelichting 2022 
- Kennisinnovatie beeldende therapie  

Naast het feit dat je jouw stem kan laten horen, kun je ook nog eens één registratiepunt krijgen voor het bijwonen van de vergadering. Hier is een aantal voorwaarden aan verbonden vanuit het Register Vaktherapie. Je hebt alleen recht op een registratiepunt wanneer je de gehele ALV deelneemt, de NVBT houdt een presentielijst bij die jij moet ondertekenen. Je krijgt maximaal 5 punten per registratieperiode en je krijgt alleen een punt als je na 1 juli 2019 geregistreerd of geherregistreerd bent. 

Aanmelden voor de ALV kan via deze link. Mocht dit niet lukken kan je een mail sturen. Op de locatie gelden de landelijke coronaregels. Daarom vragen wij je jouw Coronapas mee te nemen naar deze bijeenkomst. Omdat er een beperkt aantal parkeerplaatsen is kan je het beste met de trein komen naar centraal station Tilburg. Vanaf daar is het 10 minuten lopen naar het Klasse Theater

Graag zien we je 5 november bij de ALV! 

Met vriendelijke groet, 

NVBT-bestuur

Anouk Brouwer, Dimphy Fikke, Johannes Ziskoven en Merel Lagerweij