10 februari 2023 10:00 - 16:30

Nascholingsdag Affectregulatie door non-verbale interventietechnieken via beeld, muziek en lichaamstaal

Docente: Wijntje van der Ende

Doelgroep: vaktherapeuten en andere behandelaren kind en jeugd

Doel: Feeling krijgen met het lichaam als instrument. Je maakt met je cliënt het affectregulatieproces effectief passend door middel van non-verbale interventietechnieken in gesprek en/of interactie via beeld en muziek.

Praktisch

Datum: vrijdag 10 februari van 10.00- 16.30 
Locatie: Praktijk voor Vaktherapie muziek en beeld. Bessenstraat 35, 7419CN Deventer
Aantal deelnemers: 2 tot 4 personen.
Accreditatie: is in aanvraag
Voorwaarden: werkzaam zijn als behandelaar en hoofdstuk 4, 6, 8, 9 en 10 van het boek lezen
Prijs: Ꞓ 165,- Incl. lunch.
Leidraad is het boek 'Affectregulatie via beeld en muziek voor kinderen met ontwikkelingsproblematiek'.
Het boek kan online besteld worden bij uitgeverij Gompel&Svacina

→Inschrijving: per email naar infovaktherapie@gmail.com ←

Organisator: Wijntje van der Ende.
Vaktherapeut muziek en beeldend, auteur, gastdocent
Bessenstraat 35, 7419CN Deventer
Tel: 0031 (0)6 17434378

Dagprogramma

10.00 uur
  • Synchronisatie en spiegeling: het lichaam als voelend instrument
  • Improvisatiecontinuüm: spanning optimaliseren voor herstel van epistemisch vertrouwen
  • Interventiespectrum van mentaliseren
  • Morfologische procesvoering op micro en macroniveau: aftasten, richting nemen, verdiepen, bestendigen, afronden
11.00 
  • Resonantie: onderscheid tijdgebaseerde en affectgebaseerde afstemming in lichaam en vormgeving
12.00 
  • Aspectencontinuüm beeld en muziek: graduele vormgerichte en expressiegerichte affectmodulatie
  • Momenten creëren voor thematisering van lichaamstaal en vormgeving in het licht van actuele problematiek

13.00-13.30 Lunch

13.30 

  • Vanuit vignet uit het boek interactief improviseren met wisseling van rol therapeut/kind/ouder.

14.30 

  • In vivo waarnemend analyseren van patronen in lichaamssynchronisatie en aspecten van beeld en muziek

15.30

  • Het uitbeelden van een eigen cliënt in taal, beeld of muziek. Met gebruik van de hulpschema's een affectregulerende interventie uitvoeren.

16.30: Afronding