22 juni 2018 12:00 - 17:30

VVT Studiemiddag 2018

Op vrijdag 22 juni organiseert de VVT-commissie weer een studiemiddag voor voor alle VVT'ers!!! 

Het thema van deze middag: Verdieping in de praktijk.

De middag start met een lezing van Esra Colastica, Eigenaar & Results Coach, Results X factor.

Ben je vaktherapeut, heb je passie voor je vak en ben je zelfstandig ondernemer? Esra Colastica helpt toegewijde zelfstandige therapeuten om hun competenties om te zetten naar financieel resultaat.

In essentie helpt ze haar klanten bij :

- het creëren van nieuwe klanten en het stabiliseren van hun huidige klantenstroom

- het bouwen van krachtige netwerk relaties met significante doorverwijzen

- financiële onafhankelijkheid verwerven ten opzichte van zorg verzekeraars

- rust, overzicht, balans ervaren bij het ondernemen

In deze lezing zal ze 7 kern componenten delen die voor iedere zelfstandig gevestigde vaktherapeut essentieel zijn voor het hebben van een succesvol bedrijf.


Daarna volgen 2 workshoprondes waarbij je kunt kiezen uit de volgende workshops;


Visitatie (Visitatiebureau)

Elke therapeut die aangesloten is bij de FVB, heeft bewezen een goede vaktherapeut te zijn. Maar dat houdt niet in dat iedereen het even makkelijk vindt om een ondernemer te zijn. Als vrijgevestigde vaktherapeut is dat echter wel wat je bent en daar komt véél bij kijken. Denk aan de administratie, facturatie en promotie van de praktijk. En daarnaast is er in de afgelopen jaren veel veranderd qua regelgeving en wetgeving. Tijdens de visitaties kijken de visiteurs van Visie-tatie graag met individuele therapeuten mee om te zien hoe de praktijkvoering geregeld is. En dat is ondersteunend bedoeld; er wordt uitleg gegeven waar bepaalde regelgeving nog niet helemaal duidelijk is en er wordt meegedacht over onderwerpen waar je mogelijk tegenaan loopt.

In deze workshop zal aandacht zijn voor onderwerpen waarvan in de praktijk gebleken is dat vaktherapeuten tegen aan kunnen lopen. Denk daarbij aan de meldcode huiselijk geweld, Wkkgz en VIM. Maar ook delen we graag kennis en ervaring over wat wij horen en zien van successen bij vaktherapeuten. Kijk voor meer informatie op http://www.visie-tatie.nl/.

Ik ben Yolanda Muntz. In 2014 heb ik het visitatiebureau Visie-tatie opgericht welke ik nu samen met mijn collega Sean Vermeulen met veel plezier verder vorm geef. Ik heb een bedrijfseconomische achtergrond, maar heb ook jaren gewerkt als massagetherapeut in een eigen praktijk. De kennis en ervaringen van beide zet ik graag in tijdens de visitaties en deze workshop.

Jeugdwet (Terenja Dors)

  • Wat doe je als je gemeente vaktherapie niet wilt contracteren en/of niet via een jeugdwet PGB wil vergoeden?
  • Of wordt vaktherapie als begeleiding en/of tegen een te laag tarief vergoed??
  • Welke wegen kun je bewandelen om dit toch goed voor elkaar te krijgen?
  • Welke documenten kunnen je hierbij ondersteunen?

Aan de hand voor een casus van een van de deelnemers gaan we samen nadenken over welke tactieken mogelijk zijn.

Deelnemers aan de workshop mogen hun vraag/situatie waar ze in hun gemeente tegen aanlopen van te voren mailen aan terenja@creather.nl

Terenja Dors is bijna 20 jaar beeldend therapeute en sinds 2008 als vrijgevestigde in Haarlem. Zij heeft zich de afgelopen jaren verdiept in de positie van vaktherapie binnen de jeugdwet door dat haar gemeente niet wilde vergoeden. Sinds het najaar van 2016 deelt ze haar kennis hierover in geaccrediteerde studiedagen. Deze kennis leidde er toe dat ze sinds juli 2017 FVB-bestuurslid voor belangenbehartiging geworden is. 

 

PR praktijk/Week van de Vaktherapie (Patricia Aarts)

De basiselementen voor een goedlopende praktijk, op het snijvlak van zorgfactor en commerciële strategie. 

  • Hoe zorg ik voor een continue klantenstroom?
  • Hoe communiceer ik met mijn doelgroep?
  • Hoe stel ik mijn tarief vast?
  • Hoe kan de beroepsvereniging mij ondersteunen? 

Patricia Aarts is sinds 2013 afgestudeerd Vaktherapeut Beeldend. Zij heeft gewerkt binnen een forensische kliniek, een psychiatrisch ziekenhuis, verslavingszorg en rehabilitatie-instelling voordat zij haar eigen privépraktijk startte. Voordat zij op haar veertigste startte met haar opleiding tot vaktherapeut heeft zij diverse functies bekleed o.a. bij ABN AMRO, OIBIOBIO (Roland Jan Heijn), vooral in de rol als management assistent en PR & Marketeer. Als specialisaties heeft Patricia TBM, NLP en schematherapie gevolgd. Zij is initiator van de Week van de Vaktherapie, Collectief Vaktherapie Noord-Holland en Mental Capital.

 

Programma

12.00 Inloop met koffie en thee

12.30 Welkom door commissie FVB-VVT

12.45 Plenaire lezing Esra Colastica, Eigenaar Results Coach, Results X factor

14.00 Pauze

14.30 Workshopronde 1:
• Visitatie (Visitatiebureau)
• Jeugdwet (Terenja Dors)
• PR praktijk/Week van de Vaktherapie (Patricia Aarts)

15.45 Korte pauze

16.00 Workshopronde 2:
• Visitatie (Visitatiebureau)
• Jeugdwet (Terenja Dors)
• PR praktijk/Week van de Vaktherapie (Patricia Aarts)

17.15 Afsluiting
17.30 Borrel

Locatie:
HAN Nijmegen, Kapittelweg 33, Nijmegen

Aan- en afmelding en betaling:
Aanmelden voor 16 juni 2017. Bij afmelding na 16 juni wordt € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht. Inschrijven kan alleen via de FVB-website.

LET OP: Ben je lid, log dan eerst in met jouw e-mailadres en wachtwoord, dan hoef je niet opnieuw jouw gegevens in te vullen en ontvang je ook een factuur met het ledentarief. De factuur ontvang je digitaal. 

Kosten:
Leden beroepsverenigingen: € 25,=
Niet-leden: € 40,=

Accreditatie:
Het Register Vaktherapie heeft 4 punten toegekend.