14 maart 2018 13:00 - 15:30

Mini-symposium 'Evidence based vaktherapie'

Dit mini-symposium is een aanloop op de promotie van Suzanne Haeyen, die stipt om 16:30 uur die middag zal plaatsvinden in de aula aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Tijdens dit mini- symposium staat de kennisontwikkeling van vaktherapie centraal. Dit wordt belicht vanuit een nationaal en internationaal perspectief. Wat heeft deze kennisontwikkeling opgeleverd? Wat is de waarde voor de praktijk? Hoe vindt de samenwerking met universiteiten vorm? Wat betekent het om als vaktherapeut hieraan bij te dragen met een promotietraject?
Dit mini-symposium wordt georganiseerd vanuit een samenwerking tussen de Radboud Universiteit, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, GGNet, afdeling Scelta expertisecentrum persoonlijkheids-stoornissen en de coöperatie Kennisontwikkeling Vaktherapie (KenVaK).

Programma

13.00 uur  Welkom en inleiding

13.15 uur  Hordenlopen: 25 jaar evidence based practice in vaktherapie

14.15 uur  Korte pauze

14.30 uur  Naar een stevige onderbouwing van vaktherapie

15.00 uur  Interactief vraaggesprek met enkele promovendi

15.25 uur  Afsluiting

15.30 uur  Promotieplechtigheid Suzanne Haeyen

 

Ga voor inschrijven naar: http://fd17.formdesk.com/hanggm/IVPS_CTO_INSCHRIJVINGEN_EBV