18 december 2018

driedaagse basistraining Diagnostic Drawing Series (DDS).

Zie ook  www.dedds.nl

Driedaagse training beeldende diagnostiek. 

Dit najaar2018, organiseert de DDS Landelijke Werkgroep weer een driedaagse basistraining Diagnostic Drawing Series (DDS).  De DDS is een tekentest voor en door beeldend therapeuten. 

Van beeldend therapeuten mag verwacht worden dat zij vanuit hun eigen vakgebied een bijdrage leveren aan de algehele psychodiagnostiek. De beeldend therapeut wordt in staat geacht om dynamisch om te gaan met het DSM instrumentarium en dit te integreren in beroepseigen diagnostiek en behandeling. Binnen deze context neemt de DDS een prominente plek in (Claessens et la., 2016).

De 3 daagse basistraining is op maandag 6 en  20 november en 18 december in Amersfoort.. 

Theorie en zelf werken met de test wisselen elkaar af. Tussen  de lesdagen nemen deelnemers zelf bij eigen cliënten, de test af. Om vervolgens tijdens de training van elkaars ervaringen te leren. De training wordt afgeloten met een toets.
Opgave zo spoedig mogelijk bij Anspieters@planet.nl
Kosten € 420,- incl. materiaal, literatuur, toets met certificaat, lunch, koffie en thee. 

Toegankelijk voor beeldend therapeuten met 2 jaar ervaring. De SRVB geeft voor deze training  tot nog toe 32 accreditatie punten.

Website

Zie ook www.dedds.nl