27 september 2018 12:45 - 17:30

Symposium Existentie Verbeeld

page1image3335029664

Universitair Centrum Psychiatrie

Uitnodiging

Existentie VerbeeldSymposium Vaktherapie-Beeldend; van praktijk naar wetenschap

Donderdag 27 september 12.45-17.30 uur

Ter gelegenheid van het afscheid van mevr. Tineke Demmer, beeldend therapeut 1978-2018

Ontvangstlocatie:
ERIBA gebouw, 3
verdieping, A. Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen

SVP Aanmelden voor het symposium via c.boerhout@umcg.nl

Accreditatie voor de SRVB is aangevraagd

 

Tineke Demmer, beeldend therapeut 1978-2018

Tineke Demmer (1952) is sinds 1982 als beeldend therapeut verbonden aan de afdeling
Psychiatrie (UCP) van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Haar opleiding heeft zij in Groningen gedaan aan de Academie voor Sociale en culturele Arbeid (1973-1977) en vervolgens in Arnhem aan de Academie voor Beeldende Kunsten (1978 
– 1983). In 1979 volgde zij in de VS een undergraduate class aan het San Francisco Art Institute. Hier leerde zij monumentaal en expressief werken. In haar werk als beeldend therapeut zet zij kunst in verscheidene uitingsvormen in waarbij haar eigen autonoom beeldend kunstenaarschap een solide basis vormt. Ook door haar eigen kunst heeft zij haar persoonlijke visie en werkwijze als beeldend therapeut ontwikkeld. Deze positieve wisselwerking tussen verschillende aspecten van haar wezen kenmerkt haar. In haar atelier in het Paleis te Groningen heeft zij ook een eigen praktijk Beeldende Therapie.

PROGRAMMA

12.45 – 13.15 uur 13.15 – 13.25 uur

13.25 – 13.45 uur 13.45 – 14.30 uur

14.30 - 15.00 uur 15.00 – 15.20 uur

15.30 – 15.55 uur

16.00 - 16.25 uur 16.30

17.15

Ontvangst in de Pantry’ van het Eriba-gebouw
Dr. Cees Boerhout, dagvoorzitter, hoofd vaktherapie en arbeidstherapie UCP.Opening
Dr. Grieteke Pool, klinisch psycholoog, universitair docent, Dpt. Health Psychology, UMCG.
Van eigentijdse kunst naar beeldende therapie als professie
Dr. Suzanne Haeyen, beeldend therapeut Scelta, hoofddocent HAN.Beeldende therapie bij persoonlijkheidsstoornissen – een RCT en perspectieven vanuit cliënten en therapeuten

Pauze
Tineke Demmer, beeldend therapeut UCP en beeldend kunstenaar

Videoportret

Presentaties wetenschap & praktijk Beeldende Therapie, 2etage UCP:

A Liesbeth Bosgraaf MAth, NHL Stenden

Affectregulatie in beeldende therapie; een promotieonderzoek

B1. Lise Zwitser & Mimy ter Braak, UCP

Beeldende therapie bij depressie

B2. Roos den Held & Tina Vink, UCP

Beeldende Schematherapie

Reprise presentaties Borrel/receptie UCP centrale hal

Existentie Verbeeld - Afscheidswoord Tineke Demmer Afsluiting door de dagvoorzitter