Vaktherapie beeldend
Maakt het zichtbaar!

Wat is vaktherapie beeldend?
Vaktherapie beeldend is een ervaringsgerichte therapievorm.
Hierbij wordt gebruikgemaakt van allerlei materialen; zoals potlood, verf, hout, steen, klei, textiel en digitale middelen. De keuzes voor materiaal, techniek en opdracht worden zorgvuldig afgestemd op jouw hulpvraag. In het beeldende werk worden jouw kwaliteiten en valkuilen zichtbaar, tastbaar en concreet gemaakt. Het biedt je de mogelijkheid om te ervaren en gevoelens tot expressie te brengen. Dit geeft nieuwe inzichten en de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden aan te leren. Samen met de therapeut ga je op zoek naar creatieve oplossingen en wordt de vertaalslag naar het dagelijks leven gemaakt. 

Waarom
Vaktherapie beeldend kan je onder andere helpen bij klachten die te maken hebben met:
Emoties leren herkennen, voelen, uiten en reguleren van emoties, zoals bijvoorbeeld frustraties of boosheid gevoelens rondom rouw en depressie.
Zelfbeeld vergroten van zelfvertrouwen en jezelf verder ontwikkelen.
Gedrag leren omgaan met spanning, stress en tegenslagen, oefenen met nieuw gedrag.
Sociale vaardigheden leren samenwerken, bevorderen van assertiviteit, accepteren en stellen van grenzen.
Cognitie vergroten van je concentratie, verbeteren van je doorzettingsvermogen, leren structuur aanbrengen, leren plannen, herkennen van negatieve en helpende gedachten.

Waar
Vaktherapie beeldend is een behandeling die op zichzelf staat. Daarnaast kan het ingezet worden als aanvulling op andere psychologische behandelingen, zoals traumabehandeling of psychotherapie. Zo wordt de therapie vaak aangeboden binnen een instelling. Klik hier om één van onze therapeuten met een eigen praktijk te zoeken.

Voor wie
De therapie is een passende behandelvorm voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen als je op zoek bent naar psychosociale ondersteuning en hulp. Het kan individueel of  in groepsverband plaatsvinden. Tevens is het mogelijk om samen met je partner, kind of gezin de therapie te volgen.