Vaktherapie-studenten gaan oefenen met virtual client

25 juni 2019

HAN, iXperium Health en The Simulation Crew ontwikkelen een prototype van The Virtual Client. Dit is een toepassing van virtual reality waarmee studenten in een VR-omgeving hun communicatievaardigheden kunnen oefenen in een intakegesprek met een virtuele cliënt.

“Juist communicatievaardigheden kun je goed oefenen in een virtuele omgeving” zegt Astrid Timman, docent bij Vaktherapie en ambassadeur van iXperium Health. “Met de ontwikkeling van deze app hebben we verschillende doelen. We willen onderzoeken hoe we studenten in een virtuele omgeving vaardigheden kunnen laten oefenen. Daarnaast onderzoeken we hoe je de data uit de app kunt gebruiken om ons onderwijs meer te personaliseren. Met The Virtual Client kunnen we rijker onderwijs aanbieden. Nu oefenen studenten een intakegesprek met elkaar, de ene student speelt de cliënt de andere de therapeut. In de virtuele wereld reageren cliënten als echte cliënten. Ze geven meteen een reactie op het gedrag van de student met hun eigen gedrag”. 

Wat zeg je, hoe snel praat je, de vr-toepassing laat studenten ervaren hoe een cliënt kan reageren op de professional (student) die een intakegesprek houdt. Kijk je iemand steeds aan dan wordt hij misschien zenuwachtig en zegt hij niets meer, maar als je niet kijkt kan de cliënt je verwijten dat je niet luistert. Na afloopt van de intake geeft de vr-toepassing de student feedback. Hoe snel sprak je, gebruikte je veel stopwoordjes, waar liep het gesprek goed en waar niet. Timman: “De feedback is gebaseerd op verschillende theoretische modellen die we in het onderwijs gebruiken, zoals bijvoorbeeld Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. En de feedback is geobjectiveerd.” Met deze feedback kunnen docenten hun onderwijs op maat aanpassen. De ene student heeft misschien baat bij oefening in formulering, de ander kan juist meer oefenen in houding of gedrag. 

Alle opleidingen van de HAN op het gebied van zorg en welzijn zijn aan dit project verbonden. Docenten en studenten testen het prototype. Het project levert dit najaar de eerste resultaten op. Eind 2019 is het prototype klaar. 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht