Evaluatie Zorginstituut Nederland van effectiviteit vaktherapie uitgesteld tot juni 2021

23 april 2021

Het Zorginstituut Nederland (ZiN) heeft eerder onderzoek gedaan naar het onderscheid tussen dagbesteding en vaktherapie binnen de geneeskundige ggz en welk bewijs er is voor de effectiviteit  van de vaktherapie als ondersteunende behandeling van psychische stoornissen. In de eindrapportage ‘Vaktherapie en dagbesteding in de geneeskundige GGZ’ concludeerde het ZiNL dat: “…de effectiviteit van de verschillende vaktherapieën in het verleden onvoldoende is onderzocht. Ons ontbreekt het dus aan bewijs voor de effectiviteit van vaktherapie. Toch willen wij op dit moment niet concluderen dat de klassieke vormen van vaktherapie niet tot de te verzekeren  zorg behoren,  omdat zij niet zouden voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk.”

Op basis van bovenstaande conclusie werd onder andere de volgende aanbeveling gedaan: “We roepen de beroepsgroep op om nader onderzoek te doen naar de effectiviteit van vaktherapie zodat op termijn (vijf jaar) het bewijs kan worden geleverd”.

Als FVB zijn we begonnen met het opstellen van een strategische onderzoeksagenda. Op deze manier creëren we samenhang in het onderzoek naar vaktherapie. Daarnaast is er een pilot geweest ‘Vaktherapie bij angstklachten en angststoornissen’ en hebben we een notitie over de werkingsmechanismen van vaktherapie opgesteld. Hierover wordt in editie 2 van het Tijdschrift voor vaktherapie een artikel gepubliceerd.

Inmiddels zijn we vijf jaar verder. Vanuit het ZiN hebben we bericht gekregen dat de evaluatie die zij begin dit jaar zouden doen is uitgesteld naar juni 2021. Zij geven dan een eerste reactie. Wordt vervolgd dus!

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht