Terugblik online sessie 24 juni 2021 door Susan van Hooren: Spelen met het onverwachte - naar een theoretische basis van ervaringsgericht handelen

29 juni 2021

Omdat het FVB-congres vanwege de coronamaatregelen is komen te vervallen, organiseren we dit jaar een reeks online sessies voor jou als vaktherapeut. Op donderdag 24 juni heeft de tweede online sessie plaatsgevonden. Susan van Hooren heeft deze sessie verzorgd met als thema 'Spelen met het onverwachte - naar een theoretische basis van ervaringsgericht handelen'. 

Kenmerkend aan vaktherapeutische behandelingen is dat er ervarings- en handelingsgericht gewerkt wordt. Maar wat is een ervaring precies? En hoe kan dit verklaren waarom er effecten optreden? In deze online lezing is Susan van Hooren ingegaan op een theoretisch kader, te weten Predictive coding. Volgens Predictive coding kan een cliënt door verandering van de waarneming en/of door in actie te komen ervaringen opdoen waardoor verandering kan optreden in gedrag of gevoel. Het veranderen van waarneming en/of het aanzetten tot actie wordt vaak toegepast bij vaktherapeutische behandelingen. Daarom biedt deze theorie een kader om handelings- en ervaringsgericht werken verder te conceptualiseren en te onderbouwen. Door enkele experimenten wordt aangetoond hoe dit onderbouwd kan worden.

Je kunt deze online sessie hier terugkijken (vergeet niet in te loggen). 

 

Houd onze agenda in de gaten voor de online sessies die we na de zomervakantie plannen met de volgende thema's:

  • Digitaal profileren: hoe zorg je als vaktherapeut dat je digitaal goed vindbaar bent? Hoe kun je je digitaal profileren?
  • Lobbyen op lokaal niveau: hoe zorg je er als vaktherapeut voor dat je op lokaal niveau in beeld bent bij jouw stakeholders?
  • Transdiagnostische factoren en de werkingsmechanismen van vaktherapie. Aan de orde komen ook de uitkomsten van de enquête die de projectgroep GMVT heeft gehouden.
Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht