Wegwijzer Zorgvuldig handelen bij toestemming voor jeugdhulp

08 juli 2021

Vanuit het programma Zorg voor de jeugd zijn een aantal praktische wegwijzers ontwikkeld. Werk je met jeugd en twijfel je ook wel eens of er toestemming nodig is van de ouders? En wat als je van een van beide ouders geen toestemming krijgt? In dergelijke gevallen kun je deze wegwijzer gebruiken. 

In de praktijk kan het voorkomen dat ouders het niet eens zijn over de behandeling van hun kind. Dit kun je zien als een geschil in de uitoefening van hun gezamenlijke gezag. In dat geval zal de ouder met het gezag dan eerst de zaak aan de rechter moeten voorleggen. Je kunt als vaktherapeut dan niet eenzijdig beslissen de behandeling zonder toestemming te starten: een situatie van 'ernstig nadeel' kun je niet zomaar aannemen. En ook dat het kind zelf het 'weloverwogen blijft wensen' zal intervisorisch vastgesteld moeten worden en kun je niet zondermeer aannemen. De wegwijzer kan je in dergelijke situaties op weg helpen. 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht