Belangrijke uitspraak Rechtbank voor reële tarieven vrijgevestigde vaktherapie

08 juli 2021

Ouders uit Den Haag zijn in beroep gegaan tegen de vaststelling van een persoonsgebonden budget (pgb) voor vaktherapie waarbij een te laag tarief was vastgesteld, namelijk een bedrag voor begeleiding. Hierdoor moesten de ouders bijbetalen. Zij gingen hiermee niet akkoord. De Rechtbank Den Haag heeft een voorlopige uitspraak gedaan in deze zaak. Deze uitspraak kan van belang zijn voor het krijgen of houden van reële tarieven voor jou als vaktherapeut in de jeugdhulp.

Op basis van de aangeleverde stukken van beide partijen en een zitting is de Rechtbank tot een voorlopige uitspraak gekomen: de gemeente heeft onvoldoende gemotiveerd waarom het toegekende pgb-budget in eisers geval toereikend is. In deze uitspraak stelt de Rechtbank dat de gemeente onvoldoende kan motiveren dat de categorie 'begeleiding' en het hierbij horende tarief passend is voor vaktherapie. Ook kan de gemeente onvoldoende toelichten met welk goedkoopst adequate alternatief in natura het toegepaste tarief overeenkomt.

Ook van belang is dat de Rechtbank in haar uitspraak duidelijk verwijst naar de FVB-handreiking voor gemeenten waarin reële tarieven, op basis van een VNG-document, genoemd staan.

De uitspraak is nog niet definitief of volledig afgerond. Het is een zogenaamde tussenuitspraak. Wel heeft de gemeente Den Haag de conclusie getrokken onjuist te hebben gehandeld. De gemeente heeft een nieuw pgb toegekend met een toereikend budget. Het is nog onduidelijk of er nog een einduitspraak komt. We houden jullie op de hoogte over deze zaak en het eventuele vervolg hiervan.

De tussenuitspraak kun je hier vinden. Heb jij als vaktherapeut te maken met te lage (pgb-)tarieven? Maak dan gebruik van deze uitspraak en stuur deze naar jouw gemeente(raad).

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht