Handreiking De juiste professional op de juiste plek in het lokale team

09 juli 2021

In 2019 heeft KPMG het rapport 'Basisfuncties voor lokale teams in kaart' opgeleverd. In dit rapport wordt beschreven wat ieder lokaal team aan inzichten en basisfuncties in huis zou moeten hebben. De inzet van bekwame professionals is hierbij essentieel: de juiste professionals op de juiste plek.

Binnen het programma Zorg voor de Jeugd werken 11 beroepsverenigingen, waaronder wij als FVB, samen rond het thema vakmanschap. In de handreiking 'De juiste professional op de juiste plek in het lokale team' van de samenwerkende beroepsverenigingen gaan we in op de vakbekwaamheid die wordt gevraagd van professionals die werken in of met lokale teams. Met deze handreiking willen we als samenwerkende beroepsverenigingen bijdragen aan het borgen van de basisfuncties zoals beschreven in het KPMG-rapport.

De handreiking ondersteunt jou als professional door de brede context en opgave van de jeugdwet in relatie tot de lokale toegang te schetsen. Op die manier krijg je zicht op de uitdagingen en op de mogelijkheden om daar samen met andere professionals en stakeholders vorm aan te geven. Daarnaast is het voor gemeentelijke beleidsmakers een verdieping op het KPMG-rapport. Het biedt een inkijk in de praktijk, die ter inspiratie kan dienen voor beleidsbeslissingen.

Voor jou als vaktherapeut zijn vooral pagina 63, 64, 65 en pagina 89 belangrijk: deze gaan over de wettelijke en organisatorische aspecten met een interview met vaktherapeut Bob Spijker en geven informatie over vaktherapeuten als beroepsgroep. Gebruik deze handreiking vooral ook richting stakeholders!

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht