Tijd voor herregistratie? Zorg dat je dossier op orde is en voorkom uitschrijving uit het Register Vaktherapie.

30 maart 2022

De registratietermijn van het Register Vaktherapie is 5 jaar. Dit wil zeggen dat steeds na 5 jaar herregistratie plaatsvindt. Dit is ook conform de eis van onder andere zorgverzekeraars.

Het Register Vakherapie heeft zich aan regels te houden. Dit betekent dat jij jouw dossier op tijd op orde moet hebben.Deze verantwoordelijkheid ligt bij jou als vaktherapeut. Zorg er dus voor dat je alles correct hebt ingevuld en dat je dossier volledig is. Het Register Vaktherapie stuurt je op tijd een reminder. Wil je dispensatie aanvragen, dan zijn hier ook voorwaarden aan verbonden. Een onvolledige aanvraag kan het Register niet in behandeling nemen. Als je registratieperiode verloopt voordat er een beoordeling heeft kunnen plaatsvinden, betekent dit dat je niet meer voldoet aan de eisen die gelden voor registratie. Gevolg is dat je wordt uitgeschreven uit het Regiser Vaktherapie.

Het Register Vaktherapie moet het kunnen verantwoorden als afgeweken wordt van het reglement, onder andere aan zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars kunnen het Register Vaktherapie controleren. 

 

Voorwaarden herregistratie

  • Gedurende de hele registratieperiode is het verplicht om lid (volledig lidmaatschap) te zijn van een beroepsvereniging die is aangesloten bij de FVB. De registratiebijdrage moet je gedurende de hele registratieperiode te betalen, ook als je de datum van herregistratie uitstelt.
  • Om jouw herregistratie te behalen zijn in totaal 200 punten vereist. Deze punten kun je behalen met verplichte en facultatieve onderdelen. Uitgangspunt hierbij is dat 1 uur (studie)belasting 1 punt oplevert. Aan activiteiten die extra voorbereidings- of afhandelingstijd vergen, worden extra punten toegekend.
  • Om te herregistreren is het verplicht om gedurende de vijf voorgaande jaren gemiddeld 8 uur per week gewerkt te hebben als vaktherapeut. Voor vrijgevestigden is dit gelijkgesteld aan gemiddeld 6 uur per week effectieve contacttijd. Daarnaast ben je verplicht punten te halen met intervisie en met bij- en nascholing. Facultatieve onderdelen waarmee je punten kunt behalen zijn onder andere supervisie, bestuurlijke activiteiten en profilering.
     

Wat als je niet voldoet aan de eisen?

Als je niet voldoet aan de eisen voor herregistratie, dan wordt je uitgeschreven uit het Register Vaktherapie. Vanaf 1 juli 2019 is er een dispensatieregeling. Hiermee is het mogelijk om een tijdelijke registratie te krijgen. In die periode krijg je dan de gelegenheid om alsnog aan de geldende eisen te voldoen.

 

Kijk voor meer informatie op de website van het Register Vaktherapie.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht