Oproep invullen vragenlijst voor inventarisatie hbo-opgeleide hulpverleners

31 augustus 2022

In de ggz en andere sectoren werken veel hbo-opgeleide hulpverleners die zich richten op het bevorderen van het psychosociale welzijn van mensen. Deze professionals werken onder veel verschillende namen. Dit kan voor onduidelijkheid zorgen bij cliënten, verwijzers, werkgevers en professionals onderling. Om dit te voorkomen is op initiatief van P3NL een project gestart om de verschillende beroepsgroepen in beeld te brengen. Als FVB hebben we ons ingezet om dit ook specifiek voor de hbo-beroepen te doen. Mede namens jouw beroepsvereniging participeren we als FVB samen met andere beroepsverenigingen voor (post-)hbo-opgeleide professionals in dit project. We hebben als doel:

•          In kaart brengen welke (post-)hbo-professionals werkzaam zijn om het psychosociale welzijn van mensen te bevorderen.
•          Helder krijgen in hoeverre door de onduidelijkheid in benamingen en taken van deze professionals problemen worden ervaren.
•          Voor ogen krijgen op welke manier er eventueel meer duidelijkheid kan worden aangebracht.

Uiteindelijk biedt dit traject beleidsmakers, werkgevers en de verschillende beroepsgroepen zelf een handvat bij beleidskeuzes en in hun werk. Het is dus belangrijk dat vaktherapie hier onderdeel van uitmaakt. Vanuit dit project zullen we het eindrapport aanbieden aan het Ministerie van VWS.

Het adviesbureau SiRM (Strategies in Regulated Markets) trekt dit project. SiRM heeft een vragenlijst opgesteld. Voor de vaktherapeutische beroepen is het van groot belang dat veel vaktherapeuten van alle disciplines deze vragenlijst invullen, zodat er veel veldmateriaal is om de vaktherapeutische beroepen goed in de beschrijvingen te krijgen. Ons verzoek aan jou als vaktherapeut is dan ook om deze vragenlijst in te vullen. Het duurt ongeveer 10 tot 15 minuten en is mogelijk tot en met zondag 18 september aanstaande.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht