Vernieuwd dashboard Jeugdzorg

26 september 2022

Het dashboard jeugdzorg geeft een overzicht van het jeugdzorggebruik per jeugdregio en gemeente in Nederland. Het dashboard geeft niet alleen inzicht in de ontwikkelingen per regio door de tijd heen, maar biedt ook de mogelijkheid om regio's met elkaar te vergelijken. Het doel van het dashboard is om toegankelijke kwantitatieve informatie te bieden die gebruikt kan worden bij gesprekken binnen regio's, tussen regio's en tussen regionale en landelijke partijen. De informatie op het dashboard is gebaseerd op de Beleidsinformatie Jeugd, een proces waarin alle jeugdzorgaanbieders elk halfjaar gegevens aan het CBS leveren over de door hen verstrekte jeugdzorg. Jeugdzorg is het totaal van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Recent is een volledig vernieuwde versie van het dashboard jeugdzorg online gekomen, Voorheen toonde dit dashboard slechts een beperkte selectie van alle gegevens over jeugdzorg waarover het CBS beschikt. Sinds kort bevat het dashboard zo goed als alle jeugdzorgcijfers die over gemeenten en jeugdregio’s die bij het CBS bekend zijn. Gemeenten en regio’s kunnen eenvoudig met elkaar vergeleken worden. Met het dashboard streeft CBS ernaar de cijfers laagdrempeliger beschikbaar te stellen.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht