Vera Naber namens Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd over Hervormingsagenda Jeugd op radio en tv

25 januari 2023

SBJ staat voor Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd en is een samenwerkingsverband van elf beroepsverenigingen uit het jeugdveld, waarvan wij als FVB er een zijn. Op deze manier behartigen we de belangen van de vaktherapeuten die met jeugd werken. Maandag 23 januari 2023 was Vera Naber namens de Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd te horen en te zien in de media. Zowel op Radio 1 als bij EenVandaag vertelde zij over een wenselijk beeld voor de jeugdhulp, de ontwikkelingen rond de Hervormingsagenda Jeugd en de positie van professionals daarbinnen. Vera Naber is voorzitter van de sectie Jeugd van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), één van de samenwerkende beroepsverenigingen.

Samen met Arne Popma van de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie) vertegenwoordigt Vera Naber de professionals uit de Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd in de stuurgroep Hervormingsagenda. Naast Vera Naber en Arne Popma zitten in de stuurgroep het ministerie van VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties en jeugdzorgaanbieders. Afgelopen jaar heeft Vera hard gewerkt aan de totstandkoming van deze Hervormingsagenda. Helaas ligt er nog steeds geen Hervormingsagenda, tot teleurstelling van onder meer de SBJ. Vera gaf in de uitzending aan dat de Hervormingsagenda Jeugd nodig is om prangende knelpunten op te lossen en om ook in de toekomst goede jeugdhulp te kunnen bieden. Het is volgens haar dan ook teleurstellend dat het Rijk en de gemeenten nog steeds geen overeenstemming hebben bereikt. Maar ze sprak het vertrouwen uit dat dit akkoord er alsnog gaat komen. Vera gaf verder aan dat het verhaal van de jeugdzorg “meer betreft dan alleen financiën”. Door de discussie tussen Rijk en gemeenten wordt het gesprek over de inhoud soms wat te veel versmald. Zij vindt dat er een nuancering moet komen als gesproken wordt over de hoge aantallen jongeren die jeugdhulp ontvangen: het gaat er volgens haar om dat de jongeren die echt hulp nodig hebben, deze ook ontvangen. Daarnaast pleitte Vera voor een simpelere inrichting van de jeugdzorg, betere afspraken over instroom en reikwijdte en belang van goede specialistische jeugdhulp. Ten slotte gaf zij het belang aan van de informele steun rond jongeren, naast de rol van de professional.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht