Veel gestelde vragen Symposium Methodieken

25 maart 2018

Veel gestelde vragen Symposium Methodieken

We krijgen veel vragen over de keuzes die we hebben gemaakt, met betrekken tot de opzet van het symposium. Aan de hand van o.a. de resultaten uit verschillende enquêtes, steekproefsgewijs inventariseren bij leden en met het oog op kennisinnovatie, hebben we deze studiedag vorm gegeven. Hier vind je het antwoord op de meest gestelde vragen.

Meest gestelde vragen

  1. Vanuit Kennisinnovatie NVBT kwamen we met het idee om een studiedag te organiseren waarbij de verschillende grote methodieken naast elkaar worden gezet. Hierin staat de methodiek centraal en wordt er vervolgens een vertaalslag naar vaktherapie gemaakt.
  2. Vanuit de NVBT houden we ook ieder jaar een algemene ledenvergadering (ALV). Deze is over het algemeen niet zo in trek, dus organiseren we deze vaak met een studiemiddag.
  3. In november heeft de werkveldgroep LVB een studiedag georganiseerd waar Anton Dosen een inspirerende lezing verzorgde over het ontwikkelingsdynamisch model. De reactie waren ontzettend positief en het verzoek kwam om hier een verdiepende module over te geven.
  4. Vanuit het werkveld kwam de vraag waarom we geen tweedaagse studiedagen meer deden.
  5. Tot slot hebben we vorig jaar hebben we n.a.v. de ALV een enquête gehouden. Hier kwam onder anderen de volgende grafiek uit, waarbij de voorkeur gaat naar een inhoudelijk programma:

Waarom tweedaags symposium?

We zouden natuurlijk twee of drie verschillende studiedagen of symposia kunnen organiseren. Wij hebben er voor gekozen om dit in een symposium tweedaagse te doen:

  • Alle aandachtspunten en ideeën vallen onder kennisinnovatie en kunnen onder gebracht worden bij het thema Methodieken.
  • Door de activiteiten aan elkaar te koppelen en er een geheel van te maken, hebben we de maximale dekking en spreiding. Vanuit het oogpunt van de NVBT is de ledenvergadering erg belangrijk, vanuit het werkveld de tweedaagse opzet en vanuit kennisinnovatie, de enquête en de behoeftepeiling bij de studiedag, staat de inhoud m.b.t. methodieken centraal
  • Omdat het symposium nu als een geheel wordt aangeboden: kunnen we de kosten spreiden van de eerste dag, komen er meer leden naar de ALV, kunnen we verdieping zoeken binnen de stof en is er meer ruimte om vrijblijvend bij te praten met collega’s en te netwerken.

Waarom inclusief overnachten?

Voor het symposium Methodieken wilden we graag een complete ervaring aanbieden. Twee dagen waarbij kennis en netwerken centraal staan, maar ook een plek waar inspiratie en passie wordt gedeeld. We hebben muziek, een kampvuur en een tapasdiner. En door een gevarieerd avondprogramma met presentaties, worden er niet alleen extra accreditatiepunten toegekend, maar is er ook ruimte voor het delen van ervaringen. Om het symposium compleet te maken hebben we bij locatie het Buitencentrum in de Overasselt de mogelijkheid gevonden om kosteloos te overnachten. Hierdoor hoef je niet meer op en neer te rijden en kan je rustig genieten van het volledige programma.

Waarom zijn de kosten hoger dan vorig jaar?

Dit jaar zijn de inschrijfkosten voor het symposium aanzienlijk hoger dan bijvoorbeeld de studiedag van vorig jaar. Dit kan je bijvoorbeeld terug vinden in de programmaopzet en de PR van het symposium. Van een lezinggever op 25 mei vragen we bijvoorbeeld om de hele dag te blijven, notities te maken van andere lezingen en daarna actief deel te nemen aan het debat. De vergoeding die ze hier voor krijgen is een aangepast tarief. Dit doen zij omdat zij hart hebben voor het vak. Zo dragen zij hun steentje bij aan kennisinnovatie voor vaktherapie beeldend.
Als we de inschrijfkosten vergelijken met een willekeurig ander symposium of congres, kom je al snel uit op 399 euro per dag. Bij de NVBT heb je hiervoor een tweedaags programma, inclusief vol pension, een avondprogramma en maar liefst 15 accreditatiepunten.
Tot slot hebben we een financiële berekening gemaakt. Als we alle kosten bij elkaar optellen en dit delen door het aantal deelnemers die andere jaren aanwezig zijn bij studiedagen, dan zouden we met het Symposium Methodieken net uit de kosten komen. Als er meer aanmeldingen zijn en er blijft budget over, dan gaat dit rechtstreeks naar de NVBT. En hier profiteren alle leden van mee!

Staat het antwoord op jouw vraag hier niet tussen? Mail dan naar nvbt.ki.werkveld@vaktherapie.nl.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht