Samen beslissen in de ggz: tips om samen met de client te komen tot een behandelplan

22 november 2018

MIND heeft in samenwerking met het Trimbos-instituut, GGZ Nederland, het Nederlands Instituut voor Psychologen en Synquest in 2017 een vragenlijst uitgezet onder de leden van hun ggz-panel om te achterhalen wat de ervaringen van mensen zijn met het onderwerp 'samen beslissen'.

Uit het onderzoek onder het ggz-panel blijkt dat bijna alle respondenten (95%) samen beslissen belangrijk vinden, maar dat bijna de helft (46%) van de mensen nog nooit expliciet met zijn hulpverlener gepraat heeft hierover. Mensen die samen met hun hulpverlener (en naasten) beslissingen nemen, geven aan dat ze meer grip krijgen op hun eigen leven en behandeling, de behandeling passender is en dat deze beter aansluit bij de eigen wensen en doelen en dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid oplevert.

Als vaktherapeut samen met je cliënten en naasten beslissen levert dus iets op. Wil je hiermee aan de slag? Er is een factsheet beschikbaar met tips die je helpen bij het initiëren van 'samen beslissen'. De factsheet is hier te downloaden. Wil je als hulpverlener worden getraind in 'samen beslissen'? Kijk dan eens naar het aanbod dat het Trimbos-instituut binnen het project 'Samen beslissen in de GGZ' heeft ontwikkeld.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht