Kennisinstituten stellen interventies beschikbaar voor gemeenten

28 januari 2019

Erkende interventies verdienen meer bekendheid en een bredere inzet, stellen de landelijke kennisinstituten Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Kenniscentrum Sport, Movisie, Trimbos-instituut en Vilans. Vanuit het ‘Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies’ zetten zij zich in voor het gebruik van kwalitatief hoogwaardige interventies in de praktijk. Het gaat om interventies op het terrein van jeugdzorg en jeugdgezondheid, leefstijl, sport en bewegen, sociaal domein, geestelijke gezondheidszorg, ouderen, mensen met een beperking en justitiële interventies. Via ‘Grip op preventie’ krijgen gemeenten toegang tot acht thematische databases met mogelijkheden voor een lokale aanpak van gezondheidsproblemen. Gemeenten kunnen de tools gebruiken om meer te sturen op effectieve preventie. De kennisinstituten ondersteunen gemeenten op deze manier en slaan een brug tussen landelijke kennis en lokale behoefte en ervaringen. 

Het is natuurlijk belangrijk dat erkende vaktherapeutische interventies ook een plek krijgen in deze databases. Mist een interventie en zou deze opgenomen moeten worden in één van de acht databases? Neem dan contact op met Martin Hoogvliet, FVB-bestuurslid met de portefeuille Kennisinnovatie. De databases kun je hier vinden. 

 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht