Oproep: invullen enquête over meten met Routine Outcome Monitoring (ROM)

28 januari 2019

Routine Outcome Monitoring (afgekort als ROM) is de methodiek waarbij regelmatig metingen gedaan worden van de toestand van de cliënten met het oog op evaluatie en eventueel bijsturing van de behandeling. De ggz gebruikt ROM al langere tijd om de behandelvoortgang te meten. Met ROM kan er ook een vergelijking gemaakt worden tussen bijvoorbeeld de resultaten van verschillende vaktherapeuten. Maar: meet je de juiste dingen en stel je de juiste vragen? 

De wijze waarop ROM is geïmplementeerd en wordt toegepast sluit nu onvoldoende aan bij de praktijk. Het Akwa ggz (Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg) gaat hier mee aan de slag, met uiteindelijk doel om een indicatorenset en meetinstrumenten te hebben. Deze worden gebruikt in de behandelkamer en opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland (ZINL).

De eerste stap hierbij is om aan onder andere vaktherapeuten te vragen waar op dit moment mee wordt gewerkt. Als FVB vinden wij dit belangrijk, omdat je met ROM onder andere inzicht krijgt op de effecten van vaktherapie. Daarom willen we jou als vaktherapeut vragen om te helpen bij deze inventarisatie door de vragenlijst in te vullen. Hier kun je instrumenten aandragen en per instrument jouw ervaringen delen. Via deze link ga je naar de vragenlijst. Er wordt gevraagd om contactgegevens in de vragenlijst, om eventueel aanvullende vragen te kunnen stellen. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Meer informatie over doorontwikkeling ROM en Akwa ggz vind je op deze website.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht