Regiogroep Limburg

De regiobijeenkomsten in de regio Limburg worden georganiseerd door gedreven regiocoördinatoren. Zij inventariseren de vraag van vaktherapeuten beeldend die actief zijn binnen de regio. Vervolgens stellen ze zorgvuldig een programma samen.
Hierin staan kennisverdieping en kennisverbreding centraal.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?
Heb je ideeën, suggesties of wil je meer informatie?
Dan kan je contact opnemen met Conny Bijlmakers, regiocoördinator Limburg via 
nvbt.rg.limburg@vaktherapie.nl .