FVB-Commissie Visitatie zoekt nieuwe collega's

21 november 2018

Aangezien Commissie Visitatie-leden Mirjam Bruin en Markov de Weijer hebben aangegeven te willen stoppen met hun taken voor de commissie, is de commissie opzoek naar nieuwe enthousiaste collega’s!

Wie zoekt de Commissie Visitatie?

Twee vrijgevestigde (minimaal 2 jaar), geregistreerde, enthousiaste vaktherapeuten (Dans, Spel en/of Muziek hebben de voorkeur)

Wat houdt de functie in?

  • E-mails beantwoorden, stukken lezen, brainstormen over zaken die gevraagd worden zodat de hele commissie of het bestuur of de vaktherapeuten gevoed worden (maximaal 1 uur per 2 weken)
  • Af en toe telefonisch contact met gevisiteerden
  • Twee keer per jaar een avondvergadering op het FVB kantoor te Utrecht

 Wat levert een deelname aan de Commissie Visitatie op?

  • Ideeën voor eigen praktijkvoering
  • Registratiepunten

Markov over zijn tijd in de commissie:

‘’Wat mijn het werk in de commissie vooral gebracht heeft is inzicht in het totaal aan regelgeving rondom het uitvoeren van een eigen praktijk. Ik heb gemerkt dat het een unieke kans is om mee te mogen kijken in de bedrijfsvoering van anderen en hier advies op uitbrengen waar nodig. Een ogenschijnlijk kleine positie toen ik er aan begon. Een invloedrijke, adviserende rol toen bleek dat we een andere manier van visiteren gingen ontwikkelen. Mooi om visie te creëren over inhoud en kwaliteit.'' 

Over de Commissie Visitatie

Sinds 2012 organiseert de FVB, in opdracht van de aangesloten verenigingen, de visitatie van de zelfstandige praktijken. De Visitatie is opgezet om te voldoen aan de eisen die zorgverzekeringen stellen aan zelfstandig gevestigde vaktherapeuten. Dit is in het kader van vergoeding van vaktherapie vanuit de aanvullende pakketten van de zorgverzekeringen en/of vanuit de verplichting van de RBCZ-licentie.

De visitaties worden sinds dit jaar uitgevoerd door Visie-tatie, een onafhankelijke bureau (voorheen hadden we een overeenkomst met AVAR). De Commissie Visitatie van de FVB richt zich op aansturing van Visie-tatie en op het verzamelen van en vervolg geven aan (beleids)informatie die uit de visitaties naar voren komt. 

De Commissie Visitatie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris (Yvonne Heyer,FVB) die samen met de commissie de vergaderingen voorbereid en de actiepunten uitvoert c.q. bewaakt. Daarnaast zorgt de ambtelijk secretaris voor het aanleveren van de gegevens van de te visiteren vaktherapeuten aan Visie-tatie, verwerkt de visitatieverslagen en evaluatieformulieren en is vraagbaak op dit gebied voor vaktherapeuten.

In de Commissie Visitatie zijn de volgende leden aangesteld: Annemiek Hoogsteder (NVDT), Marieke van Gool (PMT), Mirjam Bruin (NVPMT),  Markov de Weijer (NVPMKT) en Jolanda van der velde (NVBT). 

Heb je interesse? Twijfel niet en stuur jouw motivatie naar visitatie@vaktherapie.nl. Ook voor vragen over de functie kun je mailen naar dit adres. 

Meer lezen over het visitatieprogramma? Kijk dan eens hier

 

 

Deel dit via: