Bij- en nascholing

Als vaktherapeut beeldend zijn er verschillende manieren hoe je jezelf bij kan scholen. Er zijn een paar grote aanbieder van bij en nascholing zoals de RINO groep. Maar je kan het ook doen door de agenda van de NVBT in de gaten te houden. Verschillende vakverenigingen organiseren vaak specifieke bijeenkomsten voor vaktherapeuten beeldend. Ook het deelnemen aan werkveldgroepen en regiobijeenkomsten verbreden en verdiepen je kennis. Kijk voor meer geaccrediteerde bij- en nascholing bj Register Vaktherapie.

Dus houd onze agenda in de gaten!
Heb je nog tips met betrekking tot interessante bij- en nascholing?
Stuur dan een mail naar kennisinnovatie onderwijs:
nvbt.ki.onderwijs@vaktherapie.nl.