Missie en Visie

Visie
De NVBT is voor en door leden en staat voor het vak dat wij uitvoeren. Dit houdt in dat wij leden verenigen, kennis uitwisselen, ondersteunen en faciliteren. Centraal staan hierin de belangenbehartiging en kennisinnovatie. Als NVBT willen we graag een bruisende vereniging zijn. De passie voor ons vak willen we omzetten in daadkracht om beeldend therapeuten met elkaar te verbinden en te versterken. Hierbij willen we streven naar een betere profilering en zichtbaarheid van ons vak. Onze belangrijkste speerpunten zijn het behartigen van de belangen van de vereniging en een voortdurende aandacht voorkennisinnovatie voor een blijvende ontwikkeling van ons vak. We stimuleren en ondersteunen beeldend therapeuten om hun kennis en expertise te beschrijven en te delen. Als lid ondersteun je deze initiatieven, lever je een significante bijdrage aan ons vak en ben je onderdeel van deze vereniging.

Missie
De missie van de NVBT is geformuleerd in de volgende vier doelen:
1.De NVBT verenigt zo veel mogelijk beeldend therapeuten.
2.De NVBT ondersteunt en geeft richting aan kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening.
3.De NVBT maakt zich sterk voor een goede positie van beeldende therapie in het beroepenveld.
4.De NVBT zet zich in om beeldende therapie bekend te maken.