Onderwijs & onderzoek

Kennisinnovatie Onderwijs & Onderzoek

Onderwijs

Bij de NVBT staat onderwijs hoog op onze agenda. Een van de speerpunten van kennisinnovatie onderwijs is het verkleinen van de kloof tussen onderwijs en werkveld. Dit vereist een nauwe samenwerking.

Zo zijn we onder andere opzoek naar antwoorden op de volgende vragen:

  • Hoe kunnen we de afstudeerscripties beter afstemmen op de vraag van het werkveld?
  • Hoe kunnen we studenten vroegtijdig betrekken bij het werkveld?

Wil je meer informatie of heb je suggesties of ideeën?
Mail dan naar de kennisinnovator.


Onderzoek

Goed gefundeerd wetenschappelijk onderzoek is erg belangrijk voor onze professionalisering, profilering en het voortbestaan van ons beroep. Zo benadrukte het Zorginstituut Nederland in 2015 al dat nadere evidentie voor de onderbouwing van vermeende effectiviteit van vaktherapie nodig is. Meer evidentie omtrent effectiviteit zal mogelijk leiden tot relevante (meer)waarde ten opzichte van behandeling zonder vaktherapie. Hierdoor kan vaktherapie in de Zorgverzekeringswet worden behouden. Vanuit de NVBT wordt er daarom gepleit voor meer wetenschappelijk onderzoek.

Het doen van wetenschappelijk onderzoek is een grootschalig en tijdrovende onderneming. Toch kan iedere vaktherapeut zijn steentje bijdragen. Zo kan je  bijvoorbeeld data verzamelen voor een grootschalig onderzoek of je aansluiten bij een schrijfgroep. Het delen van je kennis in  een product of module kan namelijk een goede eerste stap zijn naar meer evidence-based werken.

Naast ons pleidooi voor meer wetenschappelijk onderzoek wil de NVBT al het onderzoek dat reeds gedaan is naar de werking van beeldende therapie verzamelen in de onderzoeksagenda en de databank. Een onderzoeksagenda moet meer overzicht bieden in:
- wat er reeds is onderzocht inzake beeldende therapie,
- wat er momenteel onderzocht wordt,
- waar vraag naar is.

Je kunt hier bijvoorbeeld ook denken aan alle HBO scripties en hun aanbevelingen, de eisen omtrent de ZorgverzekeringsWet, het bestaansrecht van beeldende therapie en het Beroepscompetentieprofiel Beeldende Therapie.

Alle onderwijsinstellingen vind je hier.

Navigatie

Actueel bij de NVBT

 Meer nieuws