De NVBT

We willen Beeldend Therapeuten met elkaar verbinden, dat doen we door de passie voor ons vak om te zetten in daadkracht. We streven hierbij naar een betere profilering en zichtbaarheid van ons vak.

De Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT) behartigt de belangen van alle Beeldend Therapeuten in Nederland. Naast belangenbehartiging is kennisinnovatie van onze speerpunten. Voortdurende aandacht voor kennisinnovatie zorgt voor een blijvende ontwikkeling van het vak. We stimuleren en ondersteunen vaktherapeuten om hun kennis en expertise te beschrijven en te delen. Relevante onderzoeken, producten, modules, werkvormen en literatuur plaatsen we in onze databank. Op deze manier ondersteunen, stimuleren en stimuleren we de kwaliteitsbevordering van de uitoefening van ons vak.

Als lid ondersteun je onze initiatieven, lever je een significante bijdrage aan ons vak en ben je onderdeel van deze bruisende vereniging. Het lidmaatschap bij onze vereniging heeft echter nog meer voordelen.

Ledenvoordelen
- Vrije toegang tot beeldende werkvormen, literatuur, onderzoeken en andere documenten op de website;
- Gereduceerd tarief voor deelname aan studiedagen en symposia;
- Mogelijkheid om je te registreren bij het Register Vaktherapie;
- Automatisch een lidmaatschap van de FVB en de FBZ;
- Training bij het schrijven van een consensus based product of module;
- Toegang tot kennisnetwerken, regio- en werkveldgroepen;
- Het tijdschrift voor Vaktherapie, de nieuwsbrief en werkveld specifieke informatie;
- Juridisch advies en ondersteuning.

Daarnaast kan je gebruikmaken van het grote netwerk van de vereniging. Dit kan bijvoorbeeld door jouw vraag of aanbod voor te leggen aan alle leden via de nieuwsbrief, lid te worden van een van de netwerken en als vrijgevestigde therapeut jouw praktijkgegevens op onze site te plaatsen.