Bestuur

Bestuur

De bestuursportefeuilles

De NVBT heeft een bestuur bestaande uit de volgende functies/portefeuilles:

Voorzitter: Harry Wagemakers

nvbt.voorzitter@vaktherapie.nl

 

Bestuurslid belangenbehartiging: Hedwig Roorda

nvbt.belangenbehartiging@vaktherapie.nl

 

Bestuurslid PR&communicatie: Marina Schouw

nvbt.communicatie@vaktherapie.nl

 

Bestuurslid Kennisinnovatie: Anne Ponstein

nvbt.kennisinnovatie@vaktherapie.nl

 

Bestuurslid projectorganisatie: Corien Ooms

nvbt.projectorganisatie@vaktherapie.nl

 

Secretaris: Jantine Hendriksen

nvbt.secretaris@vaktherapie.nl

 

Penningmeester: Arja Diepstraten

nvbt.penningmeester@vaktherapie.nl

 

 

Het NVBT-bestuur vergadert gemiddeld eenmaal in de vier weken online. De portefeuillehouders vergaderen daarnaast maximaal vijf keer per jaar met de portefeuillehouders van de andere lidverenigingen. Zij leggen verantwoording af naar de leden tijdens de algemene ledenvergadering, en zijn voor alle vragen van leden bereikbaar via e-mail.