Opleidingsinstellingen

Opleidingsinstellingen

Erkende opleidingen

Een door de NVAO geaccrediteerde opleiding en door de FVB erkende bachelor of masteropleiding in een van de vaktherapeutische beroepen bieden toelating voor het lidmaatschap van de Nederlandse Verenigingen voor Beeldende Therapie (NVBT).

Nationale erkende bachelor opleidingen

Erkende opleidingen zijn de afstudeerrichtingen Beeldende Therapie van de Opleidingen Vaktherapie (voorheen Creatieve Therapie en Kunstzinnige Therapie) van de:

Nationale erkende master opleidingen

  • HAN Nijmegen; Master Vaktherapie (vanaf september 2019)
  • Zuyd Hogeschool, Heerlen; Master Arts Therapies (tot en met augustus 2019)

Deze geven alleen toegang tot lidmaatschap van een van de bij de FVB aangesloten beroepsverenigingen indien er voldoende vooropleiding in beeldende therapie is gevolgd.

Internationaal erkende opleidingen

Indien afgestudeerden een opleiding in het buitenland hebben behaald, anders dan hierboven genoemd, kunnen zij lid worden indien het behaalde diploma door het Nuffic wordt erkend. Dit als equivalent aan een vergelijkbare Nederlandse opleiding en indien de erkende opleidingen in Nederland deze erkenning accorderen.
 

Voorlopers van erkende nationale opleidingen

Op basis van het CONO-beroepenschema komen als vaktherapeuten alleen in aanmerking personen die een van de hierboven genoemde erkende opleidingen hebben gevolgd. Er werden echter ook al vaktherapeuten opgeleid voordat het systeem van geaccrediteerde bachelor en masteropleidingen werd ingevoerd, bijvoorbeeld aan door de HBO-Raad erkende post-hbo-opleidingen en particuliere opleidingen (deze zijn vaak de voorloper geweest van de latere, erkende hbo-opleiding). Deze opleidingen zijn samen met de beroepsverenigingen én in overleg met de geaccrediteerde hbo-opleidingen beoordeeld en door het CONO (kamer Vaktherapie) equivalent bevonden. In dit kader zijn de volgende (voorloper-)opleidingen erkend:

  • Creatieve Therapie van de Akademie voor Edukatieve Arbeid De Jelburg (gereformeerd), Baarn, vanaf 1981.
  • Creatieve Therapie van de Akademie voor Edukatieve Arbeid Middeloo (algemeen en vrijzinnig), Amersfoort, vanaf 1970.

Bovenstaande opleidingen zijn (via de Hogeschool Midden Nederland in 1987) gefuseerd in de opleiding creatieve therapie van de Hogeschool Utrecht.

  • Kreatieve Therapie  van de Akademie voor Educatieve Arbeid Kopse Hof (Rooms Katholiek), Nijmegen, vanaf 1978. Deze opleiding is in 1988 opgegaan in de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

 

Een volledige lijst met erkende opleidingen van alle andere disciplines (muziek, dans, drama, PMT, spel) vind je op de website van de FVB.