Workshop door Sita Geerling: Tastzintuiglijk werken met klei

Tastzintuiglijk werken met klei

Het uitgangspunt van de workshop is dat in het directe beeldend werken met de tastende handen inde klei het aanpassingsvermogen van zowel het functionele als het belevende lichaam wordt aangesproken. Het haptisch/tastzintuiglijk aspect van beeldend therapeutisch werken neemt daaromeen centrale positie in waar het gaat om 'werkzame factoren' in de beeldende therapie. In de Tastzintuiglijke Beeldende Therapie (TBT) ligt het accent op het tastgevoel en het belichaamde mentale proces. Uit eigen ervaring en die van cliënten is herkenbaar dat het toelatenen volgen van de belichaamde beweging het tastzintuiglijk en sensorisch lichamelijk gewaar-zijnkan vergroten. Zonder vooropgezet doel vanuit een innerlijke impuls, dan wel als een kinesthetische beweging in beide handen. Het werken met klei met de ogen dicht versterkt de beleving. In deze workshop is er gelegenheid om in kleine groepjes de praktijk van het tastzintuiglijk werken met kleien de kleibak te verkennen. Dit kan door te ervaren en/of daarover van gedachte te wisselen. Het betreft dus een combinatie van praktijk en theorie.