Workshop door Didi Overman en Lida Floor: Sporen verleggen in tekenbeweging.

De tekenbewegingsmethode (TBM) is een vorm van begeleid zelfonderzoek die zowel toepasbaar is binnen een therapeutische setting als in het kader van coaching en procesbegeleiding. Door het universele karakter van de oefeningen kan TBM bij een breed spectrum aan doelgroepen worden toegepast, zowel in groepsverband als individueel.  
De tekenbewegingsoefeningen zijn gericht op bewustwording van het lichaam en de adembeweging, versterking van concentratie en oordeelvrije zelfreflectie, intermenselijke vaardigheden en het hanteren van emoties en crises. De focus van de oefeningen ligt op de beleving in het hier en nu. 

TBM is gebaseerd op tien oervormen, die het uitgangspunt en het gereedschap zijn voor onbeperkte mogelijkheden binnen een heldere begrenzing. TBM is toepasbaar als een zelfstandige therapiebehandeling of binnen een multidisciplinaire setting.  
Tijdens de workshop ‘Sporen verleggen in tekenbeweging’ maken we kennis met de tekenbewegingsmethode. Om te begrijpen hoe TBM werkt is het belangrijk om dit zelf, vanuit je eigen lichaamsdynamiek te ervaren.  
De geboden tekenbewegingsoefeningen hebben te maken met de uitoefening van je vak, ze dagen je uit om met een open blik naar jezelf te kijken: wie ben jij als therapeut, wat is je kracht, je eigenheid, wat zijn je onzekerheden en angsten? En waarin zou je je willen ontwikkelen, iets veranderen, sporen verleggen?