Cliënten en verwijzers

Beeldende therapie
Maakt het zichtbaar!

Wat is Beeldende Therapie?
Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapievorm.
Hierbij wordt gebruikgemaakt van allerlei materialen; zoals potlood, verf, hout, steen, klei, textiel en digitale middelen. De keuzes voor materiaal, techniek en opdracht worden zorgvuldig afgestemd op jouw hulpvraag. In het beeldende werk worden jouw kwaliteiten en valkuilen zichtbaar, tastbaar en concreet gemaakt. Het biedt je de mogelijkheid om te ervaren en gevoelens tot expressie te brengen. Dit geeft nieuwe inzichten en de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden aan te leren. Samen met de therapeut ga je op zoek naar creatieve oplossingen en wordt de vertaalslag naar het dagelijks leven gemaakt. 

Waarom?
Beeldende therapie kan je onder andere helpen bij klachten die te maken hebben met:
- Emotieregulatie, depressie, rouw en trauma.
- Zelfbeeld verbeteren en het zelfvertrouwen vergroten.
- Gedrag; het leren omgaan met spanning, stress en tegenslagen, oefenen met nieuw gedrag.
- Sociale vaardigheden; leren samenwerken, bevorderen van assertiviteit, accepteren en stellen van grenzen.
- Cognitie; vergroten van je concentratie, verbeteren van je doorzettingsvermogen, leren structuur aanbrengen, leren plannen, herkennen van negatieve en helpende gedachten.

Waar?
Beeldende therapie kan een behandeling zijn die op zichzelf staat; dus tussen therapeut en cliënt. Hiernaast kan het ingezet worden als aanvulling op andere psychologische behandelingen, zoals traumabehandeling en/of psychotherapie. Beeldende therapie wordt ook vaak aangeboden binnen bekende ggz instelling. 
Kijk op deze link om de vrijgevestigde beeldend therapeut bij jou in de buurt te zoeken! 

Voor wie?
Beeldende therapie is een passende behandelvorm voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen als je op zoek bent naar psychosociale ondersteuning en hulp. Dit kan individueel of  in groepsverband plaatsvinden. Tevens is het mogelijk om samen met je partner, kind of gezin de therapie te volgen. 

Kwaliteit
Voor registratie is de NVBT aangesloten bij het Register Vaktherapie. Hier zijn alle vaktherapeuten opgenomen die zich officieel hebben laten registreren. Zij voldoen daarmee aan kwaliteitscriteria die door de beroepsgroep zijn gesteld. Deze criteria komen voort uit het streven om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te borgen. Een geregistreerd vaktherapeut blijft vakbekwaam omdat hij zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie.

Meer informatie?
In 2019 en 2020 zijn de beeldend therapeuten en derden druk bezig geweest met het vast te leggen van ons beroep in de vorm van een Beroepscompetentieprofiel Beeldend Therapeut
In dit document kunt u meer informatie vinden over de beeldend therapeut, de doelgroepen, werkwijzen en meer.