Evenementen

Als NVBT vinden wij het belangrijk dat er studiedagen en symposia voor vaktherapeuten beeldend worden georganiseerd. Deze dagen staan in het teken van netwerken, delen van kennis en het vergroten van expertise. We willen hierin ook ons steentje bij dragen en daarom organiseren we minimaal een keer per jaar een studiedag of symposium en koppelen we deze aan de algemene leden vergadering.
Daarnaast organiseren we een nieuwjaarsreceptie en zoeken we creatieve manieren om deze vorm te geven. Een daarvan was bijvoorbeeld de NVBT on Tour.
We vinden het ook belangrijk om samen te werken. Zo zoeken we de verbinding met de verschillende vakverenigingen en werkvelden op, om te kijken hoe we onze krachten kunnen bundelen. Een mooi voorbeeld hiervan is de Meet & Feed. Deze studiedag hebben we samen met de NVKT georganiseerd en was een groot succes. ook maken we verbinding met de FVB door bijvoorbeeld de week van de vaktherapie.
Daarnaast stimuleren we leden om zelf dingen te organiseren. Zo coördineren de regiogroepen ieder jaar minimaal twee bijeenkomsten in de regio en nemen werkveldgroepen het initiatief om werkveldspecifieke workshops en studiedagen te organiseren. Een voorbeeld hiervan is de studiedag van de werkveldgroep (licht) verstandelijke beperking. De NVBT ondersteund deze initiatieven niet alleen financieel, maar ook in praktische zin. Het hele bestuur zet zich hier voor in: van projectorganisatie tot pr & communicatie. 

Benieuwd naar hoe deze evenementen er uit zagen? Neem dan een kijkje bij terugblik op evenementen.
Als er nieuwe ideeën of plannen zijn voor een evenement is de projectorganisatie hierbij betrokken. Er is dan onder andere een locatie nodig en dan gaat de projectorganisator aan het werk. Er moet dan van alles geregeld of gevonden worden.
Heb jij een idee voor een evenement of project, of denk jij graag mee bij evenementen? Mail dan naar projectorganisatie.

Ook promoten we graag interessante evenementen voor vaktherapeuten beeldend, deze kun je vinden bij agenda.
Ken jij een evenement die voor vaktherapeuten beeldend interessant is en de agenda in kan, mail dan naar nvbt.communicatie@vaktherapie.nl.