Aanleveren mediastukken

Let op onderstaande punten kunnen na de vakantie een andere vorm aannemen, gezien er dan een nieuwe huisstijl gecreëerd wordt.

De vereniging wordt steeds groter, vaktherapie wordt steeds bekender en daarmee nemen ook de aanvragen voor het delen van nieuwsberichten toe. 
Wil je een workshop of cursus delen met de leden? Dan kan dit als het voldoet aan de volgende voorwaarden:
- Het is een nuttige bijdrage voor vaktherapeuten.
- De kwaliteit van de workshop/ cursus sluit aan op de professionaliteit die we willen uitstralen (Zo zijn er geen onbewezen methoden betrokken en gaat het niet om een 'knutsel'workshop.)
- Het doel van het delen van je stuk, komt duidelijk naar voren in het stuk.


Wil je wat aanleveren voor in de agenda. Zorg dat de data en tijd, de locatie, de kosten, de manier van inschrijven en de informatie over de workshop in ieder geval goed duidelijk aangegeven zijn.

Een stuk voor in de nieuwsflits bevat maximaal 150 woorden en het liefst minder. Documenten die worden toegevoegd zijn beschikbaar in PDF en JPEG. Mocht een stuk in de nieuwsflits eigenlijk toch langer moeten zijn, dan ontvangen we graag een inleidend, trekkend stuk van max. 150 woorden, waarna we kunnen doorverwijzen naar een document met de uitgebreide tekst. Deze kunnen we dan ook in een nieuwsbericht op de website plaatsen. Een stuk voor op de website is makkelijk te lezen als het maximaal 200 - 300 woorden bevat.

Wij gaan er vanuit dat de foto's die wij van jullie aangeleverd krijgen, gebruikt mogen worden voor publicatie. Wij kunnen de gebruiksrechten niet controleren, in verband met de hoeveelheid vragen die wij binnen krijgen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt volledig bij de persoon die het stuk aanlevert.