FVB ondertekent samenwerkingsovereenkomst SBJ (Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd)

01 juni 2023

Op woensdag 31 mei 2023 hebben we als FVB samen met tien andere beroepsverenigingen waarbij professionals zijn aangesloten die werkzaam zijn in de jeugdhulp, onze handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst. Ook is een nieuw, gezamenlijk logo gepresenteerd. Hiermee is een feestelijk moment gemarkeerd waarop alle beroepsverenigingen hebben besloten nog intensiever samen te gaan werken.

Het samenwerken als beroepsverenigingen is waardevol voor het jeugdveld in brede zin, van preventie en lichte ondersteuning tot specialistische hulp en in verbinding met verschillende domeinen zoals jeugdgezondheidszorg, onderwijs en de ggz. Als FVB werken we al langer samen met de tien andere beroepsverenigingen onder de vlag van Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ). Eerst specifiek binnen het programma ‘Zorg voor de Jeugd’ en daarna als één van de vijf partners in de beleidsvormende ‘vijfhoek’ van de Hervormingsagenda Jeugd.

In de toekomst zal het samenwerkingsverband van beroepsverenigingen gezamenlijk blijven bijdragen aan diverse maatschappelijke opgaven en thema’s, waaronder ook die van de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 die nu ter consultatie bij de achterban voor ligt. De rol die professionals krijgen in deze agenda en de investeringen op het gebied van kwaliteit en blijvend leren, zijn niet eerder zo expliciet in een hervormingstraject opgenomen. We hebben daar vanuit de SBJ hard aan gewerkt en het is een agenda geworden waarin er mét professionals wordt gesproken, in plaats van óver. Daar nemen we vanuit de SBJ graag ook de komende jaren verantwoordelijkheid voor.