Inventarisatie werkervaringsplekken

23 oktober 2023

Ben je werkzaam op een werkervaringsplek of biedt je een werkervaringsplek aan? Geef het door! De Commissie Loondienst wil hier graag een inventarisatie van maken.

De Commissie Loondienst van de FVB krijgt signalen dat er regelmatig werkervaringsplaatsen voor vaktherapeuten worden aangeboden. Door krapte op de arbeidsmarkt krijgen (pas afgestudeerde) vaktherapeuten dan een jaar werk (bijvoorbeeld als gedragskundige) zonder hiervoor betaald te worden (mogelijk betaling op basis van stagevergoeding). Er is echter geen duidelijk beeld over het aantal mensen met een werkervaringsplek binnen de vaktherapie.

Daarom hoort de Commissie graag wie een dergelijke plek aanbiedt, dan wel wie op die manier werkzaam is. 
Je kunt dit melden aan de Commissie Loondienst via: loondienst@vaktherapie.nl