Psychosociale basiskennis (PSBK)

30 augustus 2023

Voor alle zorgverzekeraars geldt de eis dat je als zorgverlener in het bezit moet zijn van voldoende psychosociale basiskennis. Dit kan aangetoond worden met een hbo-bachelor of -masterdiploma dat vrijstelling geeft voor psychosociale basiskennis of via een diploma psychosociale basiskennis van een CPION-geaccrediteerd opleidingsinstituut.
 

Erkende opleidingen die vrijstelling geven voor PSBK

 • Bachelor Vaktherapie (voorheen Creatieve Therapie) (alle differentiaties) van de hogescholen Zuyd, NHL Stenden Hogeschool, HU en HAN (inclusief PMT)
 • Bachelor en master Muziektherapie van ArtEZ
 • Bachelor Vaktherapie (voorheen Kunstzinnige Therapie) (alle differentiaties) van de HS Leiden
 • Bachelor en master PMT van Windesheim
 • Bachelor Bewegingswetenschappen met minor PMT van de VU, Amsterdam
 • Master Danstherapie en master Muziektherapie van Codarts
 • Master Speltherapie van de Hogeschool Ede
   

Overige opleidingen

Voor alle overige opleidingen hebben we als FVB centrale afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars. Het gaat dan specifiek over de erkenning dat met deze opleidingen is voldaan aan de eis van psychosociale basiskennis. De volgende opleidingen geven ook vrijstelling voor psychosociale basiskennis:

 • Creatieve Therapie (beeldend, drama, muziek) van de Akademie voor Edukatieve Arbeid ‘De Jelburg’
 • Creatieve Therapie (beeldend, drama, muziek) van de Akademie voor Edukatieve Arbeid ‘Middeloo’
 • Kreatieve Therapie (beeldend, dans, drama, muziek) van de Akademie voor Educatieve Arbeid ‘Kopse Hof’
 • VO-PMT van de CALO van de Hogeschool Windesheim
 • VO-PMT van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam
 • Doctoraal bewegingswetenschappen, specialisatie PMT, Vrije Universiteit
 • Opleiding Interfaculteit Lichamelijke Opvoeding aan de Vrije Universiteit Amsterdam met accent "bewegen in de context van de gezondheidszorg”
 • VO Bewegingsexpressie & -therapie (PMT); Fontys Dansacademie Tilburg (t/m afstudeerjaar 2009)

Basis voor deze vrijstelling van psychosociale basiskennis is dat het CONO al deze opleidingen in 2010 heeft beoordeeld als minimaal equivalent van de huidige NVAO-geaccrediteerde hbo-bachelor opleidingen.

Let op: dit zijn afspraken die we als FVB hebben gemaakt. Dit betekent niet dat andere beroepsorganisaties of registers deze diploma’s accepteren voor PBSK-vrijstelling.

Heb je geen van de genoemde vaktherapeutische opleidingen gedaan, dan kan het nog zijn dat je in het bezit bent van een hbo- of wo-bachelor diploma van een andere NVAO-geaccrediteerde opleiding die vrijstelling geeft voor psychosociale basiskennis zoals psychologie, SPH, maatschappelijk werk (MDW), pastoraal werk, humanistiek, pedagogiek, cultureel maatschappelijk werk (CMV) of counseling. Het diploma moet dan van 1989 of later zijn.

 

Buitenlandse opleidingen

Voor buitenlandse opleidingen geldt dat je een verklaring moet kunnen overleggen van de EP-NUFIC (de organisatie voor internationalisering in het onderwijs, zie https://www.idw.nl/diplomawaardering-aanvragen.html) dat de buitenlandse opleiding opleidt tot minimaal de competenties van de in Nederland geaccrediteerde hbo-bachelor opleiding. Als je een EP-NUFFIC-verklaring kunt overleggen dat de opleiding equivalent is aan een van de opleidingen in de lijst van NVAO-geaccrediteerde vaktherapeutische opleidingen die vrijstelling geven voor psychosociale basiskennis, dan geldt deze vrijstelling ook voor jou. Er moet letterlijk op de NUFFIC-verklaring staan dat de opleiding equivalent is aan bijvoorbeeld de bachelor creatieve therapie, differentiatie beeldend of master danstherapie.

Voor de opleidingen Creatieve Therapie van respectievelijk de Hogeschool PXL in Hasselt en de Arteveldhogeschool geldt dat ze NVAO-geaccrediteerd zijn. Voor deze opleidingen hoef je dus geen NUFIC-verklaring te hebben. Omdat dit NVAO-geaccrediteerde hbo-bachelor opleidingen zijn, vallen ze ook onder de PSBK-vrijstelling.

Voldoe je ook op deze manier niet aan de eis van psychosociale basiskennis, dan zul je alsnog een opleiding psychosociale basiskennis moeten volgen bij een CPION- of SNRO-geaccrediteerd opleidingsinstituut.
 

Hoe is de PSBK vrijstelling zichtbaar in jouw profiel op de FVB-website?

In jouw profiel zijn jouw opleidingsgegevens nu gekoppeld aan het veld ‘wel/geen PSBK-vrijstelling’.
Controleer dus eerst of jouw initiële opleidingsgegevens kloppen. Deze informatie vind je onder het tabje ‘mijn lidmaatschap’ in jouw profiel op de FVB-website. Als je een erkende opleiding hebt gevolgd, zal er in het tabje ‘eigen praktijk’ staan dat je voldoet aan de eis voor psychosociale basiskennis. Je hoeft dan verder geen actie te ondernemen.

Heb je een andere (niet erkende) opleiding gevolgd en ben je in het bezig van een diploma PSBK (dat wij ook in ons bezit hebben),  dan zal er staan dat je voldoet aan de eis voor  psychosociale basiskennis. Je hoeft dan verder geen actie te ondernemen.

Heb je geen erkende opleiding gevolgd, of hebben wij geen (complete) opleidingsgegevens van jou, of hebben wij geen PSBK-gegevens van jou (terwijl je wel een PSBK-diploma hebt behaald), dan zal er staan dat je niet voldoet aan de eis voor psychosociale basiskennis. Stuur in dat laatste geval een kopie van jouw diploma (opleiding en/of PSBK) naar info@vaktherapie.nl, zodat wij dit aan kunnen passen in jouw profiel.

Mocht de informatie in jouw profiel niet kloppen, neem dan sowieso contact met ons op via info@vaktherapie.nl.