Kennisinnovatie Onderwijs & Onderzoek

Onderwijs

Bij de NVBT staat onderwijs hoog op onze agenda. Sinds januari 2017 hebben we dan ook een kennisinnovator onderwijs aangesteld om deze portefeuille goed te vertegenwoordigen.
Een van de speerpunten van kennisinnovatie onderwijs is het verkleinen van de kloof tussen onderwijs en werkveld. Dit vereist een nauwe samenwerking.

Zo zijn we onder andere opzoek naar antwoorden op de volgende vragen:

  • Hoe kunnen we de afstudeerscripties beter afstemmen op de vraag van het werkveld?
  • Hoe kunnen we studenten vroegtijdig betrekken bij het werkveld?

Ook zijn we bezig met het ontwikkeling van een gegrond beroepscompetentieprofiel voor vaktherapeuten beeldend.

Wil je meer informatie of heb je suggesties of ideeën?
Mail dan naar kennisinnovatie onderwijs:
nvbt.ki.onderwijs@vaktherapie.nl.


Onderzoek

Goed gefundeerd wetenschappelijk onderzoek is erg belangrijk in de professionalisering, profilering en het voortbestaan van ons beroep als vaktherapeut beeldend. Zo benadrukte het Zorginstituut Nederland in 2015 dat nadere evidentie voor een onderbouwing van vermeende effectiviteit van vaktherapie nodig is, om er op te vertrouwen dat vaktherapie leidt tot relevante (meer)waarde ten opzichte van behandeling zonder vaktherapie en om deze in de Zorgverzekeringswet te houden. Vanuit de NVBT wordt er daarom gepleit voor meer wetenschappelijk onderzoek.

Het doen van wetenschappelijk onderzoek is een grootschalig en tijdrovende onderneming. Toch kan iedere vaktherapeut zijn steentje bijdragen. Zo kan je  bijvoorbeeld data verzamelen voor een grootschalig onderzoek of je aansluiten bij een schrijfgroep. Het delen van je kennis in  een product of module kan namelijk een goede eerste stap zijn naar meer evidence-based werken.

Naast ons pleidooi voor meer wetenschappelijk onderzoek wil de NVBT al het onderzoek dat reeds gedaan is naar de werking van vaktherapie beeldend verzamelen in de onderzoeksagenda en de databank. De onderzoeksagenda geeft een overzicht van wat er reeds bekend is over vaktherapie beeldend, wat er momenteel onderzocht wordt en waar vraag naar is. De databank en de onderzoeksagenda zullen beide online gepubliceerd worden en toegankelijk zijn voor leden van de NVBT.

Heb je nog vragen of suggesties met betrekking tot kennisnnovatie onderzoek?

Dan kan je mailen naar kennisnnovatie onderzoek: nvbt.onderzoek@vaktherapie.nl.