Opleidingsinstellingen

Erkende opleidingen

Afgestudeerden aan een door de NVAO geaccrediteerde opleiding en door de verenigingen erkende bachelor of masteropleiding in een van de vaktherapeutische beroepen bieden toelating voor het lidmaatschap van de Nederlandse Verenigingen voor Beeldende Therapie (NVBT).

Nationale erkende bachelor opleidingen

Erkende opleidingen zijn de opleidingen Creatieve en Kunstzinnige Therapie:

Nationale erkende master opleidingen

Internationaal erkende opleidingen

  • ‚Äč  De door ECArTE erkende bachelor en masteropleidingen, full members

Voorlopers van erkende nationale opleidingen

Op basis van het CONO-beroepenschema komen als vaktherapeuten alleen in aanmerking personen die een van de hierboven genoemde erkende opleidingen hebben gevolgd. Er werden echter ook al vaktherapeuten opgeleid voordat het systeem van geaccrediteerde bachelor en masteropleidingen werd ingevoerd, bijvoorbeeld aan door de HBO-Raad erkende post-hbo-opleidingen en particuliere opleidingen (deze zijn vaak de voorloper geweest van de latere, erkende hbo-opleiding). Deze opleidingen zijn samen met de beroepsverenigingen én in overleg met de geaccrediteerde hbo-opleidingen beoordeeld en door het CONO (kamer Vaktherapie) equivalent bevonden. In dit kader zijn de volgende (voorloper-)opleidingen erkend:

  • Creatieve Therapie van de Akademie voor Edukatieve Arbeid De Jelburg (gereformeerd), Baarn, vanaf 1981.
  • Creatieve Therapie van de Akademie voor Edukatieve Arbeid Middeloo (algemeen en vrijzinnig), Amersfoort, vanaf 1970.

Bovenstaande opleidingen zijn (via de Hogeschool Midden Nederland in 1987) opgegaan in de opleiding creatieve therapie van de Hogeschool Utrecht.

  • Kreatieve Therapie  van de Akademie voor Educatieve Arbeid Kopse Hof (Rooms Katholiek), Nijmegen, vanaf 1978. Deze opleiding is in 1988 opgegaan in de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

 

Een volledige lijst met erkende opleidingen van alle andere disciplines (muziek, dans, drama, PMT) vind je op de website van de FVB.