Beeldend therapeut

BEELDEND THERAPEUT

JOUW WERK IN ZORG, WELZIJN & BEHANDELING

Mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen kunnen somatische, psychiatrische of psychische zorg nodig hebben. Soms is de hulpverlening die DJI biedt een flinke stap op de weg terug naar de maatschappij. Vaak is rust en stabiliteit ook belangrijk om de tijd van detentie zo goed mogelijk door te komen. Dat klinkt misschien simpel, maar er zit meer achter. Het belangrijkste deel van een gesprek is vaak dat wat níet wordt gezegd. Daarom zijn kijken, luisteren en observeren minstens zo belangrijk. In combinatie met het zorgvuldig vastleggen van zorggegevens. Het analyseren en behandelen van problemen die met gedachten, emoties en biologische stoornissen te maken hebben spelen een belangrijke rol bij het toekomstperspectief van de gedetineerden en patiënten. Als zorgprofessional bij DJI draag je bij aan de veiligheid van de samenleving.

DIT GA JE DOEN
De patiënten (gedetineerden) verblijven in het Penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) en niet in een reguliere gevangenis of huis van bewaring vanwege hun psychische kwetsbaarheid of psychiatrische aandoening. Aan de hand van een indicatiestelling of hulpvraag onderzoek jij of beeldende therapie kan ondersteunen bij de diagnostiek en het behandeladvies van patiënten. 

Als vaktherapeut bied jij op methodische wijze vaktherapie aan patiënten en levert daarmee een bijdrage aan de diagnostiek en opzet, uitvoering en evaluatie van behandelplannen.
Bij beeldende therapie werken patiënten door middel van beeldende expressie aan zichzelf. De patiënten doen meer inzicht op in hun eigen gevoelens, gedachten en gedrag. Deze (non-verbale) therapie kan een vrijwillig onderdeel zijn van de behandeling van patiënten binnen het PPC, onderdeel van de PI Zwolle. 

Als vaktherapeut speel jij in op de patiënt en de situatie om een optimale samenwerking te bereiken. Integere bejegening, die aansluit bij de patiënt en zijn of haar belevingswereld, zijn essentieel voor een humane en effectieve behandeling.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

  • Het op methodische wijze aanbieden van beeldende therapie aan patiënten, zowel individueel als groepsgewijs;
  • Het ontwikkelen en implementeren van behandelmodules;
  • Het opstellen, uitvoeren en evalueren van het behandeldeelplan beeldende therapie;
  • Gesprekken voeren met patiënten om te onderzoeken of beeldende therapie kan ondersteunen bij de diagnostiek en de behandeling van de patiënt;
  • Het overleggen en samenwerken met andere disciplines.

Zie link: vacature