Vacature Klachtencommissie

Vacature
Commissielid Klachtencommissie/Beroepscommissie


De Klachtencommissie/Beroepscommissie van de FVB bestaat uit een pool van leden, voorgedragen en benoemd door de bij de FVB aangesloten verenigingen. De [naam vereniging] is nu op zoek naar een lid dat deze commissie wil versterken. De taak van de Klachtencommissie/Beroepscommissie is tweeledig:

1.     Beoordelen van klachten die door cliënten en/of collegavaktherapeuten zijn ingediend tegen een lid van een van de aangesloten beroepsverenigingen. Het gaat hierbij om klachten op basis van het overtreden van de regels in de beroepscode, het beroepsprofiel en/of de richtlijnen voor de vrijgevestigde vaktherapeut.

Bijv. een klacht van ouders van een kind dat in behandeling is (geweest), over het feit dat de therapeut zonder hun medeweten (en dus toestemming) over de behandeling van het kind heeft teruggekoppeld aan school.

 

2.     Beoordelen van beroepschriften t.a.v. de Registratiecommissie. Het gaat om zaken waarbij de Registratiecommissie een bezwaarschrift van een lid (tegen een besluit van de Registratiecommissie, Beoordelingscommissie of Accreditatiecommissie) heeft afgewezen, en het lid in beroep gaat tegen deze afwijzing.
Bijv. de Accreditatiecommissie heeft een verzoek om accreditatie van een profileringsactiviteit afgewezen. Het lid is hiertegen in bezwaar gegaan bij de Registratiecommissie en deze heeft het bezwaar afgewezen. Het lid kan nu in beroep gaan bij de beroepscommissie.


De Klachtencommissie bestaat sinds januari 2008. De Beroepscommissie sinds 1 juli 2014. De taken van beide commissies zijn samengevoegd omdat er nagenoeg geen klachten en beroepen binnenkomen.
De Klachten-/Beroepscommissie wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter (jurist) en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Per klacht/beroep worden uit de pool van commissieleden twee leden geselecteerd om de klacht c.q. het beroep te behandelen.
Indien het in het kader van het behandelen van een klacht/beroep noodzakelijk is om een hoorzitting te organiseren, ontvang je voor de deelname hieraan een vrijwilligersvergoeding.

Leden van de Klachten-/Beroepscommissie moeten:
- lid zijn van een van de aangesloten beroepsverenigingen
- minimaal zijn ingeschreven in het Register Vaktherapie

Het is moeilijk om de tijdsbesteding aan te geven. In de afgelopen 4 jaar zijn er 3 klachten behandeld door de klachtencommissie, en is er 1 beroep behandeld (toen nog door het dagelijks bestuur van de FVB).

Heb je interesse om zitting te nemen in de Klachten-/Beroepscommissie? Of wil je meer informatie? Stuur dan een mail aan [naam + email] [reactietermijn?]

N.B. Het klachtenreglement vind je op www.fvb.vaktherapie.nl. Het beroepsreglement vind je op www.registervaktherapie.nl.