Week van de vaktherapie 2023

Week van de Vaktherapie
De Week van de Vaktherapie is een jaarlijks terugkerend evenement, komend jaar in november, die in oktober 2017 voor het eerst  gelanceerd is, in samenwerking de andere vaktherapeutische beroepsverenigingen en de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB).Dit jaar is het thema: EMOTIES!

Tijdens de week van de vaktherapie willen we vaktherapie op de kaart zetten. Het motto is: “Vaktherapie net zo bekend te maken als fysiotherapie”. We richten ons niet alleen op de verwijzers binnen de geestelijke gezondheidszorg, maar ook op de huisarts, zorgverzekeraar, ambtenaar en politicus. Vaktherapie heeft een behandelgeschiedenis van 60 jaar in Nederland, maar was tot voor kort nog niet zo bekend. Dit gaan we veranderen
Om de impact van de week van de vaktherapie te vergroten willen we niet alleen activiteiten vanuit de verenging in plannen. We doen juist een beroep op alle vaktherapeuten om zelf iets te organiseren. Door alle activiteiten te bundelen onder een noemer, vormen we een geheel.
Op de site kan je kunt promotiematerialen bestellen, je vindt er voorbeelden ter inspiratie en je kunt documenten downloaden die helpen bij de organisatie van jouw activiteit.
Hou ook de site in de gaten voor het volledige programma en zet de week van de vaktherapie in je agenda!

Federatie Vaktherapeutische Beroepen
In de week van de vaktherapie (13 t/m 19 november) organiseert de FVB verschillende activiteiten om de mogelijkheden van vaktherapieën onder de aandacht van behandelaren/ verwijzers en cliënten te brengen. Dit jaar ligt de focus op de toepassing van vaktherapie in de ziekenhuiszorg en wordt er een evenement op het UMCG (Groningen) georganiseerd. De werkvelden die aandacht krijgen zijn neonatologie, oncologie, ouderenzorg en psychiatrie. Heb je zin om mee te denken/ uit te wisselen over dit evenement neem dat contact op met een van de drie beleidsmedewerkers van de FVB: m.goes@vaktherapie.nl; m.goossens@vaktherapie.nl en m.hoogvliet@vaktherapie.nl
Hieronder nog wat detailinformatie. De datum waarop het evenement gaat plaatsvinden wordt nog vastgesteld. Tijdens het evenement zullen zowel ervaringsgerichte workshops als kennis uit wetenschappelijk onderzoek en de praktijk worden gedeeld. Er is reeds een groep vaktherapeuten van het UMCG actief. De ervaring die zij de afgelopen jaren hebben opgedaan, delen ze ook graag met collega's.
De FVB wil meer invloed in het politieke epicentrum van Nederland. Dáár worden de belangrijke beslissingen genomen en dat is dus ook dé plek om te lobbyen voor vaktherapie. Invloed uitoefenen is het meest effectief als je mensen kent, kan netwerken op basis van 'warme contacten'. Daarom komt de FVB graag in contact met beeldend therapeuten met connecties in de politiek. Ken je (via via) iemand in Den Haag (of in politiek Groningen, in verband met het FVB-evenement tijdens de week van de vaktherapie) - een familielid, een kennis of vriend(in) laat het dan graag weten aan m.goes@vaktherapie.nl; m.goossens@vaktherapie.nl of m.hoogvliet@vaktherapie.nl (Marthe, Mijke of Margin).