Week van de vaktherapie

Week van de Vaktherapie

De Week van de Vaktherapie is een jaarlijks terugkerend evenement, komend jaar in november, die in oktober 2017 voor het eerst  gelanceerd is, in samenwerking de andere vaktherapeutische beroepsverenigingen en de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB).Dit jaar is het thema: EMOTIES!

Tijdens de week van de vaktherapie willen we vaktherapie op de kaart zetten. Het motto is: “Vaktherapie net zo bekend te maken als fysiotherapie”. We richten ons niet alleen op de verwijzers binnen de geestelijke gezondheidszorg, maar ook op de huisarts, zorgverzekeraar, ambtenaar en politicus. Vaktherapie heeft een behandelgeschiedenis van 60 jaar in Nederland, maar was tot voor kort nog niet zo bekend. Dit gaan we veranderen

Om de impact van de week van de vaktherapie te vergroten willen we niet alleen activiteiten vanuit de verenging in plannen. We doen juist een beroep op alle vaktherapeuten om zelf iets te organiseren. Door alle activiteiten te bundelen onder een noemer, vormen we een geheel.
Op de site kan je kunt promotiematerialen bestellen, je vindt er voorbeelden ter inspiratie en je kunt documenten downloaden die helpen bij de organisatie van jouw activiteit.

Hou ook de site in de gaten voor het volledige programma en zet de week van de vaktherapie in je agenda!