Voor wie is vaktherapie beeldend?

Vaktherapie beeldend is een behandelmethode voor mensen met psychosociale problemen en/of psychiatrische stoornissen. De therapie is er op gericht veranderings-, ontwikkelings-, stabilisatie- en/of acceptatieprocessen te bewerkstelligen.
Opgedane ervaringen in vaktherapie beeldend leiden tot nieuwe vaardigheden en inzichten die praktisch toepasbaar zijn in het dagelijks leven. Vaardigheden kunnen liggen op emotioneel, sociaal, cognitief of lichamelijk gebied.
Vaktherapie beeldend is voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Vaktherapie beeldend kan zowel klinisch als ambulant worden aangeboden, in groepen, individueel, bij echtparen of gezinnen.