08
jun

Medilex: Relationeel trauma Waar hechting en trauma elkaar raken

Evenement
08 - 22 jun. 2023 van 09:00 - 17:00
- Downloaden als iCal

Een kind heeft gezonde hechtingsrelaties nodig om tot bloei te komen. Als deze relaties een bron van angst of (emotionele) onveiligheid zijn, dan is het belangrijk om alert te zijn of er sprake is van relationeel trauma. Relationele trauma's hebben grote impact op de ontwikkeling van een kind en kunnen langdurige veranderingen in hersenen en gedrag veroorzaken. 

Wanneer is er sprake van verstoorde hechting en welk effect kan dit hebben op de ontwikkeling? Hoe kunt u als hulpverlener zorgen dat het basisvertrouwen weer herstelt en een kind of jongere weer gezonde relaties aangaat? Hoe helpt u ouders, die zelf bijvoorbeeld te maken hebben gehad met verwaarlozing of mishandeling, een betekenisvolle relatie op te bouwen met hun kind?

Tijdens deze cursus leert u hoe u intergenerationele overdracht van ongezonde relatiepatronen kunt herkennen en helpen doorbreken en bouwt u mee aan een positievere relatie tussen ouders en kinderen en van daaruit herstel bij kinderen en volgende generaties.

Herken de gevolgen van relationeel trauma in ouder-kind relaties en bied adequate ondersteuning! 

Onder begeleiding van Giel Vaessen gaat u onder andere aan de slag met de volgende thema's: 

  • Hoe verloopt de normale hechting en relationele ontwikkeling?
  • Wat is een relationeel trauma? En wat is een verstoorde hechting?
  • Welk verband bestaat er tussen relationeel trauma en hechting?
  • Wat zijn de gevolgen van relationeel trauma voor de belevingswereld van kinderen en hun ouders of verzorgers?
  • Hoe kunt u relationeel trauma en hechtingsproblematiek signaleren?
  • Welke behandelinterventies kunt u kiezen die helpen bij herstel?

Door middel van beeldmateriaal, theorie en ervaringen uit de praktijk, leert u signalen herkennen en kunt u op een gepaste manier aansluiten bij een gezin.

Inschrijven

Inschrijven

Inschrijven voor deze bijeenkomst is niet (meer) mogelijk.