01
okt

Praktijk Coloriet: Ontdek| Ervaar| Onderzoek Introductie van werken met inspiratie kaarten voor therapeut en coach.

Evenement
09:30 - 16:30
- Downloaden als iCal

Werkvorm: collages maken; focussen en inlevend waarnemen; korte tekst en gedicht maken.

Leerdoelen: 

a kennismaken met en ervaren van het maken van een kleine collage en werken met inspiratiekaarten (zie verder bij inhoud A,B,C)

b afstemmen en vertrouwen op innerlijk weten, voorbij aan de kwaliteiten v. het denken

c ervaren van het inleven in de afbeelding, inlevend waarnemen. Hierbij zijn open vragen 

d verkennen van - ruimte geven aan en bewustworden van de weg van het half bewuste droombewustzijn via het voelen naar het bewustzijn - waarnemen en inzicht.

e onderzoeken van de betekenis van het maken van kaarten voor je eigen ontwikkeling.

 

Inhoud:

A ervaren van het werken met enkelvoudige afbeelding en |inspiratiekaarten. 

B collages maken op klein formaat, op verschillende manieren: 

1 enkelvoudige afbeeldingen, zie boven bij A

2 intuïtief met afbeeldingen scheuren, knippen en een nieuwe afbeelding componeren. 

3 als vertrekpunt afstemmen op een thema waarmee je vervolgens intuïtief een collage maakt.

C op verschillende manieren de gemaakte kaarten laten ‘spreken’. Door waarnemen, door inleven, door vrijuit te spreken, door woorden te geven aan, door te schrijven.

D de verschillende mogelijkheden leren kennen van werken met thema’s. 

Mijn motivatie om als therapeut deze werkvorm aan te bieden.

Naast de basale kunstzinnige technieken, laat ik me bij het maken van collagekaarten inspireren door het focussen (Focusing, psychotherapeut E.Gendlin); lichaamsgericht werken (LKTh en focusing - oriented Art Therapie, Laura Rappaport); systemisch werken (Bert Hellinger); Verlies en rouwverwerking, Johan Maes e.a. Verder door een collagetechniek die ontwikkeld is door een psychotherapeut, Seena Frost. Er zijn veel overeenkomstige kwaliteiten van het beeldend werken te ontdekken in bovengenoemde werkwijzes. Ik heb ze in mijn praktijk op een eigen manier geïntegreerd.

De rode draad: werken met hoofd, hart en handen.

 

In de therapie maak ik gebruik van de enkelvoudige kaarten op verschillende momenten:bij de kennismaking,  in de diagnostische fase, tussendoor momenten als overbrugging van een lange periode tussen de sessies om weer op verhaal te komen.

Clienten maken zelf een collage als therapeutische interventie: Bijvoorbeeld:

1 het maken van een kaart die kan dienen als anker in de therapie; 

2 het maken van een kaart bij verlies van een dierbare, een woonplek, werk etc; 

3 het in beeld brengen van de innerlijke stemmen (o.a.criticus, innerlijk kind)

4 het in beeld brengen van het familiesysteem

5 het in beeld brengen van bijvoorbeeld archetypen. 

6 een kaart maken bij een evaluatiemoment

7 de mogelijkheden zijn uit te breiden.

In de therapie blijkt het een heel laagdrempelige en toegankelijke manier  te zijn om met beelden te werken. Mensen die faalangst hebben en denken dat ze niet creatief zijn, verbazen zichzelf.  Verschillende processen komen aan bod:

* intuïtief zoeken naar afbeeldingen die iemand raken (linker hersenhelft) zonder nog te weten waarom, het denken krijgt als vanzelf ‘vrijaf’.

* proces van maken, balans vinden, scheppen van een compositie.

* proces van verbinden met de afbeelding, met de energie, de dynamiek die zichtbaar wordt op de  afbeelding.

* de afbeelding op afstand zetten, voelen en inlevend waarnemen 

* bewustwording van een innerlijk proces en dieper gevoelde lagen.

* woorden geven aan wat gevoeld en waargenomen wordt. 

Voor meer informatie en inschrijven kunt u hier kijken:

Inschrijven

Inschrijven voor deze bijeenkomst is niet (meer) mogelijk.